Det nye styret Jonathan Mc. Nulty (f.v.), Håkon Hjemly, Clizia Dionisi, Csaba Vandulek (leder) og Vasilis Syrgiamiotis. Foto: Erik Roland i Radiograf Rådet/Danmark

Hjemly ny visepresident i EFRS

Fagsjef i NRF Håkon Hjemly er valgt til visepresident i paraplyorganisasjon for europeiske radiografforbund.

«Det har vært en strategi for oss helt fra begynnelsen av å kunne bidra i sentrale posisjoner i EFRS.»
Anna Pettersen

«Dette er først og fremst et verv for EFRS, men det er klart at mye av det vi får til, også er fordelaktig for våre medlemmer.»
Håkon Hjemly


European Federation of Radiographer Societies (EFRS) fikk nylig nytt styre, og fagsjef i Norsk Radiografforbund Håkon Hjemly ble valgt inn som visepresident. Styret velges for tre år om gangen, og hvert medlem kan maks sitte i seks år. Hjemly har allerede sittet i styret i tre år, så han er godt kjent med organisasjonen og hvordan den jobber.

EFRS ble opprettet i 2008. Fra før av fantes International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT), men det hadde en stund vært en økende misnøye og skepsis med tanke på hva ISRRT egentlig kunne gi Europa, ifølge Hjemly:

– ISRRT har utrettet mye i mange land, særlig når det gjelder retningslinjer og opprettelse av fagorganisasjoner for radiografer i tredje verden. Men gradvis økte ønsket om en organisasjon som kunne jobbe mer og utrette mer for radiografrollen i Europa, sier han til holdpusten.no. Han legger til:

– Før EFRS kom inn i bildet, fantes det ikke noen beskrivelse av radiografrollen på europeisk nivå i det hele tatt. Men siden EFRS så dagens lys, har mye skjedd.

NRF fornøyd
EFRS har nå 36 medlemsland. I tillegg er 45 universiteter assosierte medlemmer.

– Er det en del kniving mellom EFRS og ISRRT?

– Ja, det har vært det. I starten var nok ISRRT redde for å miste medlemmer i stort monn til EFRS. Men det har ikke skjedd.

Hjemly mener de to organisasjonene utfyller hverandre. Noen ting samarbeider de også om.

– Nå jobber vi for eksempel sammen for å få endret at radiografer på den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs liste over helsepersonell klassifiseres på nivå 3, mens for eksempel sykepleiere klassifiseres på nivå 2.* I dag er det ingen grunn til at radiografer ikke skal klassifiseres på nivå 2.

NRF-leder Anna Pettersen forteller til holdpusten.no at NRF var representert under planleggingen av EFRS i sin tid.

– Jeg må innrømme at jeg som representant for et forbund i et ikke-EU-land i starten var litt engstelig for at bare organisasjoner fra EU-land skulle få noe å si i EFRS, sier hun og fortsetter:

– Det skjedde heldigvis ikke. Tvert imot.

– Og hva synes du om at din egen fagsjef nå er blitt visepresident?

– Det er veldig bra, det har vært en strategi for oss helt fra begynnelsen av å kunne bidra i sentrale posisjoner i EFRS, sier Pettersen, som også forteller at hun er imponert over hva EFRS har fått til i løpet av den tiden organisasjonen har eksistert.

Mange prosjekter
– Kan du si litt om hva dere jobber med i EFRS nå, Hjemly?

– EFRS har flere prosjekter på gang, og mye er oppnådd. For eksempel har det vært viktig for oss å få så god deltagelse av radiografer som mulig på European Congress of Radiology (ECR). Nå har vi fått et formelt forpliktende samarbeid med arrangøren ESR. Dette har pågått i to-tre år og har blant annet gitt oss et mer selvstendig ansvar for innhold i og gjennomføring av radiografsesjonene, sier Hjemly og legger til:

– Et annet viktig satsningsområde er å få ta del i EU-prosjekter, for eksempel det som har fått navnet Horizon 2020, der det er mye midler som skal deles ut, blant annet til helseprosjekter. Og EFRS har søkt til et tverrfaglig prosjekt sammen med andre paraplyorganisasjoner. Det gir tyngde, og sjansen for gjennomslag er mye større enn for eksempelvis for en mindre organisasjon.

Tidligere har EFRS blant annet fått EU-midler til et prosjekt for optimalisering av stråledoser og for å utarbeide en minstestandard i EU for teoretisk og praktisk opplæring i strålevern. Og så sent som i fjor satte de i gang, også takket være EU-midler, et samarbeidsprosjekt for utarbeidelse av diagnostiske referanseverdier for røntgen av barn.

– Samtidig jobber vi hele tiden for å utvide nettverket og få til formelle avtaler med andre store organisasjoner med felles eller delvis sammenfallende interesser. Akkurat nå har vi for eksempel samtaler med den europeiske organisasjonen for nukleærmedisin (EANM), og vi jobber for å få på plass en samarbeidsavtale med European Society for Radiotherapy and Onchology (ESTRO), forteller Hjemly.

Stor aktivitet
– Du har vært i styret en stund, hvordan er det å jobbe på denne måten?

– Det tar en del tid. Vi har nettmøter med styret minst en gang i måneden. Og tre ganger i året møtes vi fysisk, gjerne i forbindelse med kongresser eller lignende, slik at vi kan kombinere det med å holde innlegg og så videre. Men også av og til uten slike anledninger, som når vi hadde generalforsamling nå sist i Coimbra i Portugal. I tillegg får jeg 10-20 mailer per dag som er relatert til styrevervet, så det er en del å holde seg oppdatert på, sier Hjemly og legger til:

– Det er veldig givende både faglig og sosialt å ha et slikt verv.

Med det nye styret er presidenten fra Ungarn, og altså visepresidenten norsk, mens de tre øvrige medlemmene er fra henholdsvis Irland, Hellas og Italia. I tillegg har vi en daglig leder fra Nederland.

– Det er spesielt hyggelig at vi har fått med en italiensk styrerepresentant nå. Italia har mange radiografer, men de har til nå ikke vært så delaktig i europeiske initiativer.

– Hva blir viktig for deg i den nye posisjonen?

– Å bidra til å videreføre det viktige arbeidet EFRS har gjort og gjør.

– Hvor viktig er det for NRF at du har den rollen du har i EFRS?

– Dette er først og fremst et verv for EFRS, men det er klart at mye av det vi gjør, også er fordelaktig for NRFs medlemmer. Når vi for eksempel inngår et samarbeid med radiologenes europeiske paraplyorganisasjon, og får deres støtte til våre dokumenter om oppgavedeling og standard på utdanning, så vil det være til nytte også på nasjonalt nivå.
tone.rise@holdpusten.no


*ILO, som ligger under FN, vedtok den nyeste «Standard for yrkesklassifisering» i 2008. Den er opprettet for bruk i statistikk, men anvendes også innen arbeidsformidling og yrkesrettledning. Ifølge Statistisk sentralbyrå gjelder nivå 3, der radiografer er klassifisert, helserelaterte yrker), mens nivå 2, der for eksempel sykepleiere er registrert, gjelder akademiske yrker.

Til toppen