Debatt

Ned fra barrikadene

Vi vil få komme med et tilsvar som forhåpentligvis kan føre til at barrikadestormingen avlyses, skriver anestesilegene Maren Ranhoff Hov og Christian Georg Lund.

Forbundslederen

Pakkeforløp og ressurser

Norsk Radiografforbund ser med bekymring på at avdelinger innen bildediagnostikk og stråleterapi pålegges stadig nye oppgaver uten at det følger ressurser med, skriver NRF-lederen.

Debatt

Opp på barrikadene!

Vi radiografer må faktisk opp på barrikadene for å kjempe vår profesjonskamp nå før det er for sent, skriver Anne June Iversen.

Last flere saker

Til toppen