Om Hold Pusten

Hold Pusten er Norsk Radiografforbunds fagtidsskrift, og driver selvstendig og uavhengig journalistikk innen fagfeltet.
 

Tekst: Tone Stidahl

Dette er Hold Pusten

 

 • Norsk Radiografforbunds fagtidsskrift
 • Medlem av Fagpressen, og drives i tråd med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten
 • Hold Pusten driver saklig, uavhengig og kritisk journalistikk i samsvar med forbundets formålsparagraf, medlemmenes faglige identitet og forbundets grunnleggende verdier
 • Hold Pusten søker å gjenspeile den faglige utviklingen innen radiografi og stråleterapi
 • Hold Pusten ønsker å stimulere til engasjement og debatt
 • Hold Pusten er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Vitenskapelige artikler blir vurdert av den vitenskapelige redaktøren og minst to uavhengige fagfeller

 

 

 

 

Fagpressens etiske retningslinjer

Hold Pusten jobber etter Fagpressens etiske retningslinjer. 

Det betyr blant annet følgende:

 • Redaktørplakaten slår fast at ansvarlig redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.
  Redaktøren skal fremme en saklig og fri informasjonsformidling, og etterstrebe journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er egne meninger og vurderinger.
  Redaktøren forutsettes å dele mediets grunnsyn og formålsbestemmelser, men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret.
 • Vær Varsom-plakaten regulerer hvordan norske redaksjoner bør arbeide i det daglige. Brudd på Vær Varsom-plakaten kan klages inn for Pressens Faglige Utvalg.
  Noen av de viktigste punktene omhandler en fri og uavhengig presse, at ulike syn bør få komme til uttrykk, og at pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet.
  Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt eller fri informasjonsformidling. Pressen har rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.
  Enkeltmennesker og grupper skal beskyttes mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
  Vær Varsom-plakaten inneholder også punkter om kildekritikk, kildevern, saklighet og omtanke i presentasjonsform, rettelse av feil, tilsvarsrett og mye mer.
  Kontakt redaksjonen hvis du mener deg rammet av urettmessig omtale.
 • Tekstreklameplakaten kan også føre til klager til Pressens Faglige Utvalg dersom den brytes.
  Plakaten slår fast at medienes troverdighet er avhengig av et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing.
  Publikum skal være trygg på at det redaksjonelle stoffet springer ut av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering, og at innhold og presentasjon er uten bindinger til utenforstående interesser.
  Tekstreklame er utforenlig med god presseskikk.
  Alle former for sponsing som kan føre til tekstreklame, må derfor unngås.
  Utgifter til redaksjonell virksomhet bør betales av redaksjonen selv, og redaksjonell dekning av mediebedriftenes egen virksomhet skal skje etter de samme journalistiske kriterier som for alt annet stoff.

 

Kommentar (0)
Legg til kommentar
Ingen kommentarer - bli den første til å kommentere
Legg inn kommentarer under eget navn. Unngå banning, hets og reklame.
Redaksjonen kan slette innlegg som strider mot dette.
NRFs forsikringskontor
Calmed
Bayer
På jakt etter ny jobb?
Share with Friends