Foto: Fotolia/Odberg
Foto: Fotolia/Odberg

Hva er riktig begynnerlønn?

Hva er riktig nybegynnerlønn ved norske sykehus?

Et medlem spør i Hold Pusten nr. 6/2011:

Jeg er nyutdannet radiograf og har vært så heldig å få tilbud om fast ansettelse på et sykehus. I den forbindelse lurte jeg på hvilken lønn jeg har krav på. Er begynnerlønnen lik på de ulike sykehusene?


Svar:

Begynnerlønna for radiografer kan variere litt fra sykehus til sykehus da lønnssystemene forhandles lokalt i det enkelte helseforetak. Dette innebærer at satsene kan være litt ulike.

Imidlertid er ikke forskjellene så veldig store og gjennomsnittlig grunnlønn for nyutdannede radiografer er på ca. kr. 330.000,-.

I tillegg kommer eventuelle ubekvemstillegg for turnusarbeidere.

Til toppen