Sikt høyt, vinn 5000 kroner!

Abstractkonkurransen 2018

(Foto: Istock)

Sikt høyt, vinn 5000 kroner!

Er du avgangsstudent i radiografi våren 2018? Send abstractet fra bacheloroppgaven til post@holdpusten.no!

En jury kårer det beste bidraget, som blir premiert med 5000 kroner. Den eller de som står bak oppgaven, får dessuten tilbud om å skrive en fagartikkel i Hold Pusten basert på oppgaven sin – det gis veiledning.
Frist: 1. september 2018

Formelle krav

Antall ord: Maks 250.
Struktur: Tittel, bakgrunn, metode, resultat, konklusjon.
Språk: norsk eller engelsk.
Nøkkelord bør oppgis.

Juryen vurderer de innsendte bidragene ut fra følgende kriterier:
Er problemstillingen klart definert og avgrenset?
Er metoden godt egnet til å besvare problemstillingen og tilstrekkelig beskrevet i abstractet til at andre kan vurdere dette?
Er datagrunnlaget som er beskrevet, stort nok til å underbygge diskusjon og konklusjon?
For litteraturstudier: Er søket godt beskrevet (antall publikasjoner funnet og hvor representative er de?).
Er resultatene presentert på en oversiktlig måte, og er de relevante for problemstillingen?
Gir diskusjon og oppsummering/konklusjon et godt svar på problemstillingen med støtte i resultatene?
post@holdpusten.no

Til toppen