Vinneren er kåret

Abstractkonkurransen

Vinneren er kåret

Hold Pusten og Norsk Radiografforbund har invitert årets avgangsstudenter i radiografi til å delta i vår nyopprettede konkurranse ved å sende inn abstractet fra bacheloroppgaven sin. Det kom tolv bidrag innen fristen, som var 1. august, og en jury har nå kåret vinneren.

Forfatterne heter Sarah Wethal, Rikke Westby og Silje Johansen og har studert ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tittelen på abstractet er «En kartlegging
av cone-beam CT som modalitet ved akutt skade i små benstrukturer».

Premien er på 5000 kroner og tilbud om veiledning til å skrive en
fagartikkel til Hold Pusten basert på bacheloroppgaven.

Juryleder Håkon Hjemly forteller at følgende momenter ble spesielt vektlagt:
• Definering og avgrensing av
problemstilling
• Egnet metodevalg for å besvare
problemstillingen
• Datautvalgets egnethet til å bidra til å
konkludere på problemstilling
• Presentasjonen av resultater
• Konklusjonens svar på problemstillingen
«Juryen gratulerer vinnerne av den første
bachelorabstractkonkurransen og håper
å få se en fagartikkel basert på deres bacheloroppgave
på trykk i Hold Pusten etter
hvert.»

Hjemly forteller at spredningen på tema, metode og oppsett i de innsendte abstractene var stort, noe som gjorde juryens jobb
utfordrende. Det vil derfor settes opp noen kriterier for hvordan abstractene skal utformes, når neste års konkurranse utlyses.

Ville finne bedre metode

– Vi har ofte opplevd at røntgen ikke detekterer fraktur, for eksempel i os scaphoideum, sier Silje Johansen om hvorfor de valgte den oppgaven de gjorde.

– Mange opplever jo å få hånden ilagt gips ved mistanke om fraktur, selv om røntgen ikke har påvist brudd. Vi ønsket derfor å undersøke om det fantes en bedre egnet metode for å avklare brudd i akuttfasen, slik at pasienter kanskje i framtiden kan få en raskere og riktigere behandling, fortsetter Johansen.

– Dere visste ikke om dette ville vise seg bedre?

– Vi hadde en mistanke om at det ville det, ut fra det som er gjort av forskning.

Fantomene utgjordes av griselabber.

– Vi hadde én serie uten brudd, og én serie med.

– Tenkte dere på at dere ville vinne?

– Nei, det var veldig overraskende, sier de i kor.

– Har det gitt mersmak, nå som dere har vunnet? Kunne dere for eksempel tenke dere å sende abstractet til kongresser som ECR, skrive flere artikler, drive mer med forskning, eller lignende?

Vi har ikke tenkt så mye på det ennå, vi har hatt nok med å jobbe, sier Wethal.

– Etter så mye tid med hodet i oppgaven, er det deilig å legge den bort. Så tar man den frem igjen og har kanskje lyst til å gjøre mer, sier Westby.

De tre vinnerne er alle i jobb, Silje Johansen på Aleris Oslo City og de to
andre på Ahus.

– Har dere noen tips når det gjelder bacheloroppgaven til studentene som kommer etter dere?

– Det er viktig at de velger noe de liker, for de skal jobbe så mye med dette, sier
Wethal.

– Ja, for du må lese oppgaven mange ganger. Og du blir lei, så det er lurt å ha et emne du liker, supplerer Westby.

Du kan lese vinnerabstractet i Hold Pusten nummer 5 2017, som er ute nå. 

Skrustikke og meisel

De ferske radiografene er også enige om at det er lurt å komme i gang tidlig om høsten i skoleåret. Så man får samlet inn det man trenger, og kan konsentrere seg om skrivingen over nyttår.

– For det går fort, sier Westby.

– Hvordan var det å skrive oppgaven?

– Morsomt, men vi ble også lei innimellom, sier Wethal.

– Men vi hadde det ganske gøy med disse syltelabbene, da, sier Westby.

– Hvordan lagde dere bruddene, egentlig?

– Vi lagde dem selv, muskelkraft og meisel skulle til, sier Westby.

Det vil si, de prøvde først selv.

– Men vi fikk bare til veldig overdrevne frakturer, forteller Wethal.

– Vi ville jo at det skulle bli mest mulig ekte. At det skulle bli en hårfin linje, det er det vi sliter med å detektere, sier Westby.

Vi fikk bare til veldig overdrevne frakturer.

Og det var Westbys far som kom dem til unnsetning:

– Ved hjelp av skrustikke, meisel og ett godt fast dunk var vi i mål, fortsetter hun.

– Hvor skaffet dere syltelabbene fra?

– Slakteren, sier Wethal.

– Og de var ganske rimelige også.

Ved hjelp av skrustikke, meisel og ett godt fast dunk var vi i mål.

– Sa dere hva dere skulle bruke dem til, dere hadde jo en ganske spesiell bestilling?

– Ja, vi ville fortelle det, så de ikke skulle tro vi var så rare, sier Westby og
fortsetter:

– Vi styrte litt for å finne labber som var lange nok, og som hadde ledd.

 – Vi skulle liksom ikke koke suppe på dem!
tone.rise@holdpusten.no

Send inn ditt sammendrag!

Er du sisteårsstudent i radiografi? Da kan du delta i bachelorabstract-konkurransen neste år! Følg med,
utlysning kommer i Hold Pusten og på radiograf.no.

Juryen har bestått av Håkon Hjemly,
Mario Gaarder, Eivind Richter Andersen
og Mona Svanteson.

Til toppen