FOTO: ISTOCK
FOTO: ISTOCK (Foto: Istock)

Annonsere

Vil du annonsere i Hold Pusten? Send epost til malin@riktigmedia.no, eller ring 954 93 309.

Radiografer er den desidert største personellgruppen i radiologiske avdelinger, og er i de senere år blitt mer og mer sentrale innen ledelse, kvalitetssikring, IT og innkjøp av modaliteter og forbruksmateriell ved slike enheter. Du når denne gruppen målrettet ved å annonsere i Hold Pusten.

Hold Pusten er fagtidsskrift for Norsk Radiografforbund (NRF) og Norges eneste fagtidsskrift i radiografi. Fagtidsskriftet har vitenskapelig status og sendes til alle medlemmer av Norsk Radiografforbund. Det leses også av øvrige radiografer, radiologer, assistenter, merkantilt personell og ledere på radiologiske avdelinger
rundt i landet. Hold Pusten sendes dessuten til de fleste røntgenavdelinger og 
-institutter i landet.

Radiografstudenter og -utdanninger over hele Norden er abonnenter.

Hold Pusten er medlem av Fagpressen, og redigeres i tråd med Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakaten. 

Vil du annonsere?
Kontakt oss på nrf@radiograf.no eller på telefon 23 10 04 70.

Annonsefrister Hold Pusten 2018

   Utgivelse  Annonsefrist
 Nr. 1  12. februar 30. januar
 Nr. 2  26. mars 13. mars
 Nr. 3  18. juni  5. juni
 Nr. 4  17. september  4. september
 Nr. 5.  5. november  23. oktober
 Nr. 6.  17. desember  4. desember

 

Priser

 Format  4-farger  Størrelse
 1/1 side  13.000  180x247
(utfallende 210x297 + 3 mm utfall)
 1/2 side  9000 180x125 (liggende)
85x247 (stående)
 1/4 side  7000  180x60 (liggende)
85x125 (stående)
 2. omslag 13.800  180x247
(utfallende 210x297 + 3 mm utfall)
 3. omslag 13.800  180 x 247
(utfallende 210x297 + 3 mm utfall)
 Bakside 16.200  190x190
(utfallende 210x242 + 3 mm utfall)


 
Rabatt for helårsavtaler o.l. kan avtales spesielt.
Betales det ikke for spesiell plassering, forbeholder redaksjonen seg retten til fri plassering.

Stillingsannonser og kunngjøringer på nett 4000 kr./md. Skal annonsen stå lenger enn en måned, eller det samtidig annonseres i papirutgaven av Hold Pusten, kan egen pris avtales.

Link til alle stillingsannonser vises på forsiden av holdpusten.no.

 

Annonsebanner på nett

 Format            
 Pris
 Størrelse  
(punkter)
 Hovedbanner  6000/md.  580x100
 Banner 1
(høyre spalte)
 1500/md.  180x85
 Banner 2
(høyre spalte)
 3000/md.  180x170
 Banner 3
(høyre spalte)
 4500/md.  180x340

 

Rabatt for helårsavtaler o.l. kan avtales spesielt.

Bestilling, avbestilling og reklamasjon
Prisene gjelder for ferdig levert annonsemateriell. Ønsker dere hjelp til å sette opp annonser, ring og avtal pris for dette.
Bestillingsfrist to dager før materiellfrist oppgitt for bladannonser (over).
Avbestillingsfrist seks uker før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis leveringsfrist for ferdig materiell ikke overholdes.
Rettelser, stoppordrer og reklamasjoner må gis skriftlig.
Annonsemanusfrist ca. syv dager før materiellfrist.

Tekniske data
Bladformat: 210x297 mm
Satsflate: 180x247 mm
Antall spalter: 3
Ferdiggjøring: stiftet
Utfallende trykk: ja
Annonsemateriell: malin@riktigmedia.no

Til toppen