Bare å kaste seg over tastaturet og søke stipend! FOTO: ISTOCK
Bare å kaste seg over tastaturet og søke stipend! FOTO: ISTOCK

Søk stipend!

Det er fortsatt mulig å søke NRFs stipend til faglige og vitenskapelige prosjekter og utdanningsstipend for 2021. Her er det du trenger å vite.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Radiografforbunds utdanningsstipend

For 2021 er det avsatt kr. 100 000 i budsjett øremerket utdanningsstipend, og det kan søkes støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier.

Ved tildeling vil studieretninger innen sentrale fagområder som radiografi, beskrivende radiografi, ultralyd, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges.

Søknadsfrist er 15. mai med tildeling innen 16. juni.

Søkere må ha vært medlem i NRF i minst ett år og må være ajour med kontingentinnbetalingen. Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.

Søknadsskjema og retningslinjer finnes på radiograf.no. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til [email protected]

Merk søknaden «Utdanningsstipend 2021».

Norsk Radiografforbunds FoU-stipend

Norsk Radiografforbund mener det er verdifullt og ønskelig at våre medlemmer gis muligheten til fordypning og utviklingsarbeid som kan bidra til tjenesteutvikling og profesjonsutvikling innen våre fagområder. Stipender til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er et viktig virkemiddel for å støtte opp om dette.

For 2021 er det avsatt kr 300 000 til forsknings- og utviklingsarbeid, og følgende områder prioriteres:

•Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og kvalitetsutvikling samt innovasjon innen bildediagnostikk, radiografi og stråleterapi. •Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert NRF-medlemmer til nye roller, og der tiltak har bidratt til økt effektivitet, innovative løsninger samt økt kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist er 15. mai med tildeling innen 15. september.

Søkere må ha vært medlem i NRF i minst ett år og må være ajour med kontingentinnbetaling. Det vises til retningslinjer for krav til dokumentasjon på hva man søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om hvorvidt det søkes støtte fra andre instanser.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du på radiograf.no. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til [email protected].

Merk søknaden «FoU-stipend 2021».