Holdpusten om

Dette er Hold Pusten

Hold Pusten
Rådhusgata 4 A
0151 OSLO
post@holdpusten.no


Ansvarlig redaktør
Tone Rise
Tlf. 470 191 41


Vitenskapelig redaktør

Elin Kjelle

Annonsering

Send mail til anne-lise@lkmedia.no.


Abonnement

Hold Pusten kommer ut seks ganger per år og sendes gratis til alle medlemmer av Norsk Radiografforbund. Andre kan bestille abonnement via nrf@radiograf.no.Priser:Innland: kr. 600 per årUtland: kr. 735 per år

Husk alltid å melde fra om adresseendring!

UtgiverNorsk RadiografforbundTlf. 23 10 04 70

  • Hold Pusten driver saklig, uavhengig og kritisk journalistikk i samsvar med Norsk Radiografforbunds formålsparagraf og i tråd med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten
  • Hold Pusten søker å gjenspeile den faglige utviklingen innen radiografi og stråleterapi
  • Hold Pusten ønsker å stimulere til engasjement og debatt
  • Hold Pusten er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Vitenskapelige artikler blir vurdert av den vitenskapelige redaktøren og minst to uavhengige fagfeller

Fagpressens etiske retningslinjer

Hold Pusten jobber etter Fagpressens etiske retningslinjer.

Det betyr blant annet følgende:


  • Redaktørplakaten slår fast at ansvarlig redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.Redaktøren skal fremme en saklig og fri informasjonsformidling, og etterstrebe journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er egne meninger og vurderinger.Redaktøren forutsettes å dele mediets grunnsyn og formålsbestemmelser, men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret.

  • Vær Varsom-plakaten regulerer hvordan norske redaksjoner bør arbeide i det daglige. Brudd på Vær Varsom-plakaten kan klages inn for Pressens Faglige Utvalg.Noen av de viktigste punktene omhandler en fri og uavhengig presse, at ulike syn bør få komme til uttrykk, og at pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet.Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt eller fri informasjonsformidling. Pressen har rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.Enkeltmennesker og grupper skal beskyttes mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.Vær Varsom-plakaten inneholder også punkter om kildekritikk, kildevern, saklighet og omtanke i presentasjonsform, rettelse av feil, tilsvarsrett og mye mer.Kontakt redaksjonen hvis du mener deg rammet av urettmessig omtale.

  • Tekstreklameplakaten kan også føre til klager til Pressens Faglige Utvalg dersom den brytes.Plakaten slår fast at medienes troverdighet er avhengig av et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing.Publikum skal være trygg på at det redaksjonelle stoffet springer ut av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering, og at innhold og presentasjon er uten bindinger til utenforstående interesser.Tekstreklame er utforenlig med god presseskikk.Alle former for sponsing som kan føre til tekstreklame, må derfor unngås.Utgifter til redaksjonell virksomhet bør betales av redaksjonen selv, og redaksjonell dekning av mediebedriftenes egen virksomhet skal skje etter de samme journalistiske kriterier som for alt annet stoff.
Powered by Labrador CMS