Annonsere

Vil du annonsere i Hold Pusten? Kontakt vår annonseansvarlig Anne-Lise Fængsrud på epost: [email protected], eller telefon: 996 48 546.

Radiografer er den desidert største personellgruppen i radiologiske avdelinger, og er i de senere år blitt mer og mer sentrale innen ledelse, kvalitetssikring, IT og innkjøp av modaliteter og forbruksmateriell ved slike enheter. Du når denne gruppen målrettet ved å annonsere i Hold Pusten.

Hold Pusten er fagtidsskrift for Norsk Radiografforbund (NRF) og Norges eneste fagtidsskrift i radiografi. Fagtidsskriftet har vitenskapelig status og sendes til alle medlemmer av Norsk Radiografforbund. Det leses også av øvrige radiografer, radiologer, assistenter, merkantilt personell og ledere på radiologiske avdelinger rundt i landet. Hold Pusten sendes dessuten til de fleste røntgenavdelinger og -institutter i landet.

Radiografstudenter og -utdanninger over hele Norden er abonnenter.

Hold Pusten er medlem av Fagpressen, og redigeres i tråd med Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakaten. 

Annonsefrister Hold Pusten 2020

   Utgivelse  Annonsefrist
Nr. 1 2020 10. februar 28. januar
Nr. 2 2020   6. april 24. mars
Nr. 3 2020 22. juni   9. juni
Nr. 4 2020 31. august 18. august
Nr. 5 2020 26. oktober 13. oktober
Nr. 6 2020 30. november 17. november

Priser

For priser, ta kontakt med annonseansvarlig [email protected]

 Format  4-farger  Størrelse
 1/1 side    180x247 (utfallende 210x297 + 3 mm utfall)
 1/2 side   180x125 (liggende)85x247 (stående)
 1/4 side    180x60 (liggende)85x125 (stående)
 2. omslag    180x247 (utfallende 210x297 + 3 mm utfall)
 3. omslag    180 x 247 (utfallende 210x297 + 3 mm utfall)
 Bakside    190x190(utfallende 210x242 + 3 mm utfall)

Rabatt for helårsavtaler o.l. kan avtales spesielt.Betales det ikke for spesiell plassering, forbeholder redaksjonen seg retten til fri plassering.Link til alle stillingsannonser på nett vises på forsiden av holdpusten.no.

Annonsebanner på nett

For priser, ta kontakt med annonseansvarlig [email protected]

 Format                Størrelse   (punkter)
 Hovedbanner    660x370 (ønskes lavere høyde, det forhandles om en noe lavere pris)
 Banner 1(høyre spalte)    180x80
 Banner 2(høyre spalte)    180x160
 Banner 3(midtre spalte)    460x400

 For priser, ta kontakt med vår annonseansvarlig Anne-Lise Fængsrud:[email protected]

Rabatt for helårsavtaler o.l. kan avtales spesielt.

Bestilling, avbestilling og reklamasjon Ønsker dere hjelp til å sette opp annonser, ta kontakt og avtal pris for dette. Avbestillingsfrist seks uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis leveringsfrist for ferdig materiell ikke overholdes.Rettelser, stoppordrer og reklamasjoner må gis skriftlig.

Tekniske dataBladformat: 210x297 mmSatsflate: 180x247 mmAntall spalter: 3Ferdiggjøring: stiftetUtfallende trykk: jaAnnonsemateriell sendes til: [email protected]