Bent R. Mikalsen under markeringen av jubileet i september i år.

En sprek 50-åring

Publisert Sist oppdatert

Når nå forbundet for radiografer og stråleterapeuter feirer 50 år, kan vi se tilbake på en reise der vi som fag- og profesjonsforbund har vært delaktige i og tilpasningsdyktige overfor de endringene som den teknologiske utviklingen så vel som helsepolitikk og organisering av helsetjenester har utfordret oss på.

Forbundslederen fra Hold Pusten nummer 4 2023

30. oktober 2023 er det 50 år siden Norsk Radiografforbund ble grunnlagt.

I oktober 1973 hadde helseprofesjonen radiograf har vært utdannet i Norge i kun noen få år etter at det første kullet ble tatt opp i januar 1970. Etableringen av utdanningen sammenfaller med at den teknologiske utviklingen skjøt fart på 60- og 70-tallet og behovet for mer spesialisert kompetanse innen bildediagnostikk, og etter hvert stråleterapi, meldte seg.

En ny og spesialisert helseprofesjon i Norge behøvde selvsagt en egen organisasjon som talte radiografenes sak som bare radiografer kan. Den 30. oktober 1973 ble derfor Norsk Radiografforbund stiftet og Clementine Iwe Thorsteinsen ble første leder, eller formann som det den gang het. Norsk Radiografforbund tok helt fra starten mål av seg til å være talerør for radiografene både når det gjaldt lønns- og arbeidsvilkår og det mer tradisjonelle fagforeningsarbeidet. I tillegg var forbundet tidlig opptatt av utviklingen av profesjonen: Forbundet skulle bli et sted der radiografene kunne bygge og utvikle sin yrkesstolthet samt faglige identitet som helsepersonell.

Allerede året etter stiftelsen så forbundets fagblad «Hold Pusten» dagens lys. Den første redaktøren var Stig-Olav Persvik, som også var nestleder i det nystartede forbundet. Det sier noe om viljen til å bygge en organisasjon at han selv betalte for trykkingen av det første nummeret.

Norsk Radiografforbund har som et lite forbund ingen stor «kjøttvekt», vår innflytelse i ulike saker hviler på at vi organiserer klart størstedelen av medlemmene innen vår profesjon. Vi kan derfor påvirke utviklingen av profesjonen gjennom kontakt på myndighetsnivå og politisk nivå.

Gjennom deltagelse i ulike fora og kontakt med myndigheter har vi også innflytelse på hvordan radiografer og stråleterapeuter utdannes, hvordan kunnskapsgrunnlaget utvikles, og hvordan faget kan tilpasses nye utfordringer i helsevesenet. Vi kan til tross for vår størrelse snakke med legitimitet på vegne av våre medlemmer og vår profesjon. Vi er radiografenes og stråleterapeutenes forbund.

NRF, radiografene og stråleterapeutene har i alle år fulgt med på de teknologiske innovasjonene som er tatt i bruk i sykehusene. Vi har hele tiden vært dynamiske og tilpasningsdyktige, aldri redd for å ta tak i det nye som har kommet. Når nå forbundet for radiografer og stråleterapeuter feirer 50 år, kan vi se tilbake på en reise der vi som fag- og profesjonsforbund har vært delaktige i og tilpasningsdyktige overfor de endringene som den teknologiske utviklingen så vel som helsepolitikk og organisering av helsetjenester har utfordret oss på.

I løpet av 50 år har forbundet vokst sakte, men sikkert, og et større sekretariat gjorde at forbundet i 2005 flyttet inn i egne lokaler i Rådhusgata 4, der vi fremdeles holder hus.

Norsk Radiografforbund etablerte etter hvert ulike organisasjonsledd som Lovutvalget, Lederforum, Rådet for yrkesetikk, Studentforum og Representantskapet. I 2014 ble Radforum en del av forbundet, og i 2017 ble Pensjonistforum etablert. Vi var tidlig ute med å tilby et bredt kurstilbud for at våre medlemmer skulle ha mulighet til å holde seg faglig oppdatert. Vår interne spesialistgodkjenning har nå passert fem år og bygger videre mot å utvikle profesjonen og faglig kvalitet i tjenestene. Nytt i jubileumsåret er podkasten «Eksponert» og etablering av nasjonale faggrupper innen våre ulike felt.

Det er naturlig å se bakover ved et 50-årsjubileum – men som forbundet for den yrkesgruppen vi representerer, ser vi også fremover – innovasjonstakten innen våre felt ser ikke ut til å bremse opp, heller tvert imot. Vår profesjon og vårt forbund må fortsette å være tilpasningsdyktige og dynamiske når vi nå står foran det som er kalt den fjerde industrielle revolusjon; en videre digitalisering som inkluderer bruk av kunstig intelligens, og som vil få stor betydning for oss som forbund og ikke minst for vår profesjon.

Vår organisasjon, som er medlemsdrevet, er og skal være i en god symbiose mellom forbundsstyret, sekretariatet og medlemmene, vi skal fortsatt være lydhøre for innspill fra medlemmene, og vi skal legge til rette for at gode innspill kan omgjøres til politikk og profesjonsutvikling.

Det er en ære og glede for meg som forbundsleder å få lov å være en del av denne reisen, en reise jeg personlig har vært delaktig i i mer enn 30 år, og ekstra morsomt er det å være med i et jubileumsår!

Gratulerer med de første 50 år til alle venner av Norsk Radiografforbund. 

post@radiograf.no

 

 

Powered by Labrador CMS