FOTO: TONE RISE

God eller snill?

Publisert Sist oppdatert

Jannecke Dalager er fagradiograf i generell radiografi ved Kristiansund sykehus, foretakstillitsvalgt for NRF i Helse Møre og Romsdal og første nestleder i NRFs forbundsstyre

Kommentar fra Hold Pusten nummer 1 2024

Jeg ble gående å tenke på dette etter en samtale med en kollega. Min kollega er en av de som aldri sier nei, alltid strekker seg litt lengre, alltid hjelper til. Kollegaen virket sliten. Jeg sa at det er lov å si nei, du trenger ikke gjøre alt alltid, og dristet meg til å si at å gjøre alt er ikke alltid riktig.

En snill stråleterapeut/radiograf får unna dagens program, selv om det er kommet mange ekstraundersøkelser i løpet av dagen. Den snille sier ok til å stå alene på lab. Den snille tar seg kanskje ikke tid til å diskutere med en kollega om det er behov for supplerende bilder. Det er jo tross alt flere som venter. Den snille tar en pasientforflytning alene. Den snille ringer en kliniker for å gi beskjed fra en radiolog, den snille ringer tilbake til radiolog for å avgi svaret fra kliniker. Den snille sier ja til å smette inn en ekstra pasient før lunsj, selv om det betyr at det ikke blir lunsjpause den dagen. Den snille tar på seg en ekstravakt, selv om den ønsker seg mer fritid. Avviket som ble oppdaget tidligere på dagen, blir ikke dokumentert, men gis muntlig til en kollega, mest for å ventilere ut egen frustrasjon.

Har du tenkt over at for mye snillisme kan undergrave organisasjonens reelle behov for antall ansatte?

Den snille er opptatt av å strekke seg og å bli likt, både av pasientene, leder og kollegene sine. Ikke nødvendigvis fordi det er det rette å gjøre, men fordi det oppleves mindre belastende der og da.

En god radiograf/stråleterapeut i samme omstendigheter kommer seg kanskje ikke gjennom dagens program, spesielt ikke om man står alene på lab. Den gode tar seg tid til å sjekke om undersøkelsen er tilstrekkelig utført, den gode konfererer med en kollega. Den gode tilkaller kolleger for å forflytte pasienten, den gode henter hjelpemidler. Det tar muligens noe lengre tid, men det reduserer risiko for ufullstendig undersøkelse, fall eller skade. Den gode gir beskjed at kliniker og radiolog må snakke sammen direkte. Den gode vet at det ligger mye nestekjærlighet i god egenomsorg, selv Formel 1-biler må jevnlig innom pit stop for påfyll og vedlikehold. Den gode er opptatt av at avvik dokumenteres slik at fagmiljøet og organisasjonen kan lære og forbedre seg.

Henvisende kliniker må kanskje vente litt ekstra på bildene, radiologen må ta en ekstra telefon. Den gode gjør det som er rett, uavhengig av om det gjør vedkommende populær blant pasienter, leder eller kolleger eller ikke.

Kolleger, ledere – ja, hele organisasjonen tjener i det lange løp på riktig fokus fra hver enkelt ansatt. Pasientene våre, ikke minst. Har du tenkt over at for mye snillisme kan undergrave organisasjonens reelle behov for antall ansatte?

Det er fint å være snill, men som helsepersonell skal vi først og fremst være gode.

Hva med deg? Er du god eller snill? 

post@holdpusten.no

 

Powered by Labrador CMS