Illustrasjonsfoto: Megaflopp/Istock

Lønn som fortjent

Publisert
Hilde Oline Brodshaug er radiograf ved Evidia Lillestrøm, hovedtillitsvalgt for radiografene ved Evidia og styremedlem i NRF.

Jeg husker at jeg for en del år siden spurte medisinsk ansvarlig radiolog på avdelingen hva han tenkte om at en av radiografene våre videreutdannet seg til ultralydradiograf eller beskrivende radiograf innen skjellettrøntgen. Jeg fikk da til svar at det kunne ikke være hvem som helst, noe som jeg måtte si meg å være helt enige i.

Han var ikke helt fremmed for tanken, men vi var ikke der at noen skulle videreutdanne seg til det heller. Til det var nok motstanden for stor i miljøet til at det var aktuelt. Den gangen var det store motforestillinger mot at radiografer skulle videreutdanne seg og begynne å gjøre generelle ultralydundersøkelser eller beskrive røntgenundersøkelser. Det skal også sies at det på det tidspunktet ikke var noen av radiografene hos oss som viste noen spesiell interesse for å ta en slik videreutdanning heller.

Vår ledelse har nå sett at å videreutdanne radiografer til ultralydradiografer er nødvendig og en god løsning for å kunne fordele arbeidsoppgavene mellom radiologene og radiografene bedre.

Det har rent mye vann i havet siden da, og det private røntgeninstituttet jeg jobber i, Evidia, har skiftet eiere og byttet navn et par ganger. Vår ledelse har nå sett at å videreutdanne radiografer til ultralydradiografer er nødvendig og en god løsning for å kunne fordele arbeidsoppgavene mellom radiologene og radiografene bedre. Det vil kunne frigi ressurser slik at radiologene kan bruke mer av sin tid på å beskrive det store antallet røntgen-, CT- og MR-undersøkelser som produseres.

På både kort og lang sikt kan det være med på å få ned ventelister og svartid og på å løse et kapasitetsproblem.

Ved Evidia Oslo City er det nå en radiograf som jobber mer eller mindre fullt som ultralydradiograf. Hun tok ultralydutdannelsen sin i Leeds og ble uteksaminert våren 2022, og hun begynte å jobbe som ultralydradiograf samme sommer. Arbeidsgiver dekket utdanningen mot en bindingstid på fire år. I løpet av høsten 2022 prøvde hun å få på plass en avtale med avdelingsleder om lønn som ultralydradiograf, uten særlig hell.

Da hun var ferdig uteksaminert, fikk hun på lik linje med andre radiografer i bedriften som har tatt relevant videreutdanning, et kompetansetillegg for 60 studiepoeng. I jobben som ultralydradiograf er det hun som tar seg av pasienten og gjør både bildeopptak og tolkning. Hun beskriver og signerer sine egne undersøkelser, og står dermed ansvarlig for resultatet. Den kompetansen hun har tilegnet seg og det ansvaret hun nå har, bør derfor gjenspeiles i lønn. Et kompetansetillegg for 60 studiepoeng gjør ikke det på noen slags måte.

Siden arbeidsgiver ikke hadde vist noe særlig interesse for å få på plass en lønnsregulering for radiografer som jobber som ultralydradiograf, ble det under årets lønnsforhandlinger viktig å få på plass et eget tillegg for dette. Det fordi det må være et samsvar mellom ansvar, kompetanse og lønn, men også fordi arbeidsgiver mest sannsynlig vil ønske å videreutdanne flere radiografer til ultralydradiografer i framtiden.

Det skal sies at det var ingen enkel oppgave å få det til, men det ble til slutt enighet om et lønnstillegg. Vi er nok ikke helt fornøyde med resultatet, men det er et beløp som vi kan leve med her og nå, og som er et godt grunnlag for videre forhandlinger i årene framover.

Vi har fortsatt en lang vei å gå, men vi har tatt det først skrittet i riktig retning og det viste seg også å være svært viktig. Nå i høst begynte to radiografer til, henholdsvis fra Bergen og Trondheim, på ultralydutdannelse i Leeds. Det viser at Evidia er villig til å satse på ultralydradiografer.

Min bekymring nå er om ultralydradiografene etter endt utdanning og bindingstid vil fortsette å jobbe i bedriften.

Min bekymring nå er om ultralydradiografene etter endt utdanning og bindingstid vil fortsette å jobbe i bedriften. Den kompetansen og erfaringen de får, vil gjør dem attraktive i arbeidsmarkedet.

I de siste årene har det sluttet flere dyktige radiografer med høy kompetanse og mye erfaring i bedriften. Arbeidstempo og press, og kravet om effektivisering blir bare høyre og høyre og er nok en del av grunnen til at man slutter, men arbeidsvilkår og lønn er ikke noe bedre i det privat enn i det offentlige og er nok også mye av årsaken til at flere har valgt å slutte.

Lønn i forhold til de arbeidsoppgavene man har, er helt klart en viktig faktor for at man blir værende. Når skal så arbeidsgiver ta inn over seg at erfaring og kompetanse koster? Og at det i dagens jobbmarked er svært viktig å ta vare på de høyt kvalifiserte og kompetente radiografene man har?

post@holdpusten.no

Powered by Labrador CMS