Illustrasjonsfoto: Peopleimages/Istock

Søk stipend fra NRF!

Skal du ta videreutdanning? Kanskje en ph.d.? Eller er du engasjert i andre faglige eller vitenskapelige prosjekter? Da kan du søke stipend nå.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsstipend

For 2024 er det avsatt kr. 100.000 i budsjett øremerket utdanningsstipend, og det kan søkes støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier.

Ved tildeling vil prioritet gis studieretninger innen sentrale fagområder som radiografi, beskrivende radiograf, ultralyd, stråleterapi og nukleærmedisin, IKT, eHelse samt ledelse innen de nevnte fagområder.

Søknadsfrist: 15. mai 2024, tildeling i juni.

Søkere må være à jour med kontingentinnbetalingen samt må ha vært medlem i minst et år.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du her.

Send en mail dersom du ønsker nærmere opplysninger.

Stipender til ph.d. og andre faglige og vitenskapelige prosjekter

For 2024 er det totalt avsatt kr 300 000 til stipender til medlemmer engasjert i forsknings- og utviklingsarbeid. Kr 100 000 vil være særskilt avsatt til ph.d.-kandidater.

Følgende områder vil bli prioritert i år:

 Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og kvalitetsutvikling samt innovasjon innen bildediagnostikk og oppgavedeling kombinert kunstig intelligens innen radiografi og stråleterapi.

· Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert NRF-medlemmer til nye roller, der tiltak har bidratt til økt effektivitet, innovative løsninger samt økt kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist: 15. mai, tildeling i september.

Søkere må være à jour med kontingentinnbetalingen samt må ha vært medlem i minst et år.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du her.

Send en mail dersom du ønsker nærmere opplysninger.

 

Powered by Labrador CMS