Foto: Ezzex/Wikimedia Commons

Kikker St. Olavs i kortene

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har opprettet tilsynssak mot St. Olavs hospital på grunn av uønskede hendelser knyttet til strålevern.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en sak i Dagens Medisin før vedtaket om tilsyn ble tatt, ble det gjort gjentatte røntgenundersøkelser av pasienter på grunn av manglende oversikt i Helseplattformen.

– DSA har mottatt flere varsler om uønskede hendelser fra St. Olavs hospital som viser gjentagende brudd på strålevernregelverket. Sykehuset har knyttet disse hendelsene til utfordringer med Helseplattformen. På bakgrunn av disse varslene har vi åpnet tilsynssak. Vi ser alvorlig på saken, og har nå gjennomført tilsyn for å få ytterligere informasjon om hendelsene og bakenforliggende årsaker til disse, sier tilsynsleder Eva Friberg i DSA til Hold Pusten.

Videre understreker hun at de som fagmyndighet på strålevern har ansvar for å påse at medisinsk strålebruk foregår trygt og forsvarlig.

– Når uønskede hendelser skjer i et slikt omfang som vi her har fått varsel om, er det viktig at vi får undersøkt saken grundig før vi konkluderer, sier Friberg og utdyper:

– Tilsynet fokuserte på risikovurdering/-styring, opplæring og avvikshåndtering, knyttet til strålebruken ved sykehuset og innføringen av Helseplattformen.

DSA jobber nå med å bearbeide informasjonen fra tilsynet, og endelig rapport vil foreligge mot slutten av året.

– Så langt kan vi kort si at DSAs tilsyn bekrefter og støtter funnene fra Helsetilsynets tilsyn og funn/anbefalinger i revisjonsrapportene fra KPMG og BCG, presiserer Friberg.

Helsetilsynets rapport beskriver blant annet manglende kontroll på ventelister og henvisninger.

St. Olavs hospital vil ikke kommentere tilsynet fra DSA før en konklusjon foreligger. Direktør for virksomhetsstyring, Merete Blokkum, sier følgende:

– Vi er kjent med at DSA vil konkludere med avvik fra regelverket. Utover det avventer vi den foreløpige rapporten fra tilsynet.

post@holdpusten.no

Powered by Labrador CMS