Abonnere

Hold Pusten kommer ut åtte ganger pr. år, og sendes gratis til alle medlemmer av Norsk Radiografforbund.

Andre kan bestille abonnement via nrf@radiograf.no.

Husk alltid å melde fra om adresseendring!


 

 

 

Ved nytt abonnement:

Oppgi type abonnement, navn og adresse du vil ha bladet sendt til. 
 

Priser:

Innland: kr. 550 pr. år

Utland: kr. 685 pr. år

Til toppen