Abonnere

Hold Pusten kommer ut seks ganger per år og sendes gratis til alle medlemmer av Norsk Radiografforbund.

Andre kan bestille abonnement via nrf@radiograf.no.

Husk alltid å melde fra om adresseendring!


 

 

 

Ved nytt abonnement:

Oppgi type abonnement, navn og adresse du vil ha bladet sendt til. 
 

Priser:

Innland: kr. 600 per år

Utland: kr. 735 per år

Til toppen