Annonsere
(Foto: Istock)

Annonsere


Vil du annonsere i Hold Pusten? Send epost til ak@salgsfabrikken.no eller ring 919 03 557/418 12 132.

Radiografer er den desidert største personellgruppen i radiologiske avdelinger, og er i de senere år blitt mer og mer sentrale innen ledelse, kvalitetssikring, IT og innkjøp av modaliteter og forbruksmateriell ved slike enheter. Du når denne gruppen målrettet ved å annonsere i Hold Pusten.

Hold Pusten er fagtidsskrift for Norsk Radiografforbund (NRF) og Norges eneste fagtidsskrift i radiografi. Fagtidsskriftet har vitenskapelig status og sendes til alle medlemmer av Norsk Radiografforbund. Det leses også av øvrige radiografer, radiologer, assistenter, merkantilt personell og ledere på radiologiske avdelinger rundt i landet. Hold Pusten sendes dessuten til de fleste røntgenavdelinger og -institutter i landet.

Radiografstudenter og -utdanninger over hele Norden er abonnenter.

Hold Pusten er medlem av Fagpressen, og redigeres i tråd med Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakaten. 

Vil du annonsere? Kontakt vår annonseansvarlig Ann-Kristin Haugen på epost: ak@salgsfabrikken.no, eller på telefonnummer 919 03 557/418 12 132.

Annonsefrister Hold Pusten høsten 2019

   Utgivelse  Annonsefrist
 Nr. 4 2019  2. september  20. august
 Nr. 5. 2019  28. oktober  15. oktober
 Nr. 6. 2019  2. desember  19. november

Priser

For priser, ta kontakt med annonseansvarlig ak@salgsfabrikken.no.

 Format  4-farger  Størrelse
 1/1 side    180x247
(utfallende 210x297 + 3 mm utfall)
 1/2 side   180x125 (liggende)
85x247 (stående)
 1/4 side    180x60 (liggende)
85x125 (stående)
 2. omslag    180x247
(utfallende 210x297 + 3 mm utfall)
 3. omslag    180 x 247
(utfallende 210x297 + 3 mm utfall)
 Bakside    190x190
(utfallende 210x242 + 3 mm utfall)


Rabatt for helårsavtaler o.l. kan avtales spesielt.
Betales det ikke for spesiell plassering, forbeholder redaksjonen seg retten til fri plassering.
Link til alle stillingsannonser på nett vises på forsiden av holdpusten.no.

 

Annonsebanner på nett

For priser, ta kontakt med annonseansvarlig ak@salgsfabrikken.no.

 Format            
 
 Størrelse  
(punkter)
 Hovedbanner    660x370 (ønskes lavere høyde, det forhandles om en noe lavere pris)
 Banner 1
(høyre spalte)
   180x80
 Banner 2
(høyre spalte)
   180x160
 Banner 3
(midtre spalte)
   460x400

 For priser, ta kontakt med vår annonseansvarlig Ann-Kristin Haugen: ak@salgsfabrikken.no

Rabatt for helårsavtaler o.l. kan avtales spesielt.

Bestilling, avbestilling og reklamasjon
Ønsker dere hjelp til å sette opp annonser, ta kontakt og avtal pris for dette.
Avbestillingsfrist seks uker før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis leveringsfrist for ferdig materiell ikke overholdes.
Rettelser, stoppordrer og reklamasjoner må gis skriftlig.

Tekniske data
Bladformat: 210x297 mm
Satsflate: 180x247 mm
Antall spalter: 3
Ferdiggjøring: stiftet
Utfallende trykk: ja
Annonsemateriell: ak@salgsfabrikken.no

Til toppen