Disse får stipend!
(Foto: Damir Khabirov/Istock)

Disse får stipend!

NRF-styret har talt, og her er de som får forbundets utdanningsstipend i 2020, hva de får det for, og hvor mye.

Anne Marthe Nikolaisen, videreutdanning i CT, 5000 kroner.
Anne P. Andersen, videreutdanning i kvalitetsledelse, 10 000 kroner.
Hege Iren Ottesen, master i helseinformatikk, 20 000 kroner.
Line Eilertsen, master i helsefaglig utviklingsarbeid, 10 000 kroner.
Malin Birkestrand, videreutdanning i CT, 5000 kroner.
Siw R. N. Knarbakk, master i helseinformatikk,  20 000 kroner.
Veronica Klingan, master i MR, 10 000 kroner.
Margrethe K. Rasmussen, master i biomedisin/CT, 10 000 kroner.
Wilhelm Iversen, master i MR, 10 000 kroner.

Til toppen