Til tross for mildt sagt ekstraordinære tilstander de siste ukene har Bildediagnostisk avdeling på Ahus hele tiden klart å ha full bemanning, ikke minst takket være velvillige radiografer som ikke er redde for å kaste seg rundt, forteller Thomas Gulbrandsen til Hold Pusten.

Covid-19

Til tross for mildt sagt ekstraordinære tilstander de siste ukene har Bildediagnostisk avdeling på Ahus hele tiden klart å ha full bemanning, ikke minst takket være velvillige radiografer som ikke er redde for å kaste seg rundt, forteller Thomas Gulbrandsen til Hold Pusten. (Foto: Tone Rise)

Gjør klart for neste smittetopp

Ahus har hatt det største trøkket i forbindelse med covid-19-pandemien. Nå puster de ansatte der litt roligere, mens de forbereder seg på neste smittetopp.

Da det var et faktum at pandemien hadde nådd Norge, var Ahus raskt ute med å forberede seg på en stor strøm av innlagte covid-19-pasienter, blant annet ved å avsette arealer som vanligvis ikke er sengeposter, til koronapasienter.

– Flere sengeområder ble tiltenkt covid-19 pasienter. Det skal ha vært 135 ledige senger til slik bruk på det høyeste, sier Thomas Gulbrandsen, radiograf og foretakstillitsvalgt ved Ahus.

Han presiserer at det ikke dreier seg om fullt utrustede intensivsenger.

– Intensivsenger jobbes det for å få helt opp til 65 av. For at dette skal gå, har det kontinuerlig vært arbeid med å bygge nye smittesluser et cetera, forteller Gulbrandsen.

På Ahus var det per 7. mai bare innlagt seks pasienter med påvist koronasmitte, og nå har sykehuset begynt med flere polikliniske undersøkelser igjen.

– Her har vi en utfordring knyttet til smittevern og avstand på  venteværelsene til de forskjellige modalitetene, sier Thomas Gulbrandsen.

Men selv om sykehuset nå er i grønn beredskap, og det går mot mer normale tider, jobbes det for at de skal ha de 65 intensivsengene klare til neste smittetopp, som er beregnet å komme til høsten.

Til tross for at elektive undersøkelser ved Bildediagnostisk avdeling på Ahus, som mange andre steder, har vært drastisk redusert i disse ukene, har fire av de fem CT-ene de totalt har, vært i drift hele tiden.

– Vi har hatt to CT-er i vanlig drift, mens to har vært avsatt til ø-hjelp – én av disse er blitt fast for covid-19 pasienter, eller pasienter med mistanke om covid-19. Denne dekkes opp til smitte mellom hver pasient, sier Gulbrandsen.

Avdelingen tok dessuten tidlig i bruk et eget mobilt røntgenapparat i ambulansehallen i akuttmottaket. Der foregår en screening med tanke på covid-19-mistanke, og det tas røntgen thorax av alle pasienter med mistenkt smitte.

– Hvordan er det med bemanningen, er det ansatte hos dere som er blitt smittet av korona? Og er det mange radiografer som er i karantene?

– Én av våre radiografer har fått påvist covid-19-smitte, vedkommende er nå på bedringens vei. Påvisningen førte til at vi i april hadde 10-12 radiografer som var i karantene fordi de hadde vært på vakt samtidig med vedkommende. Ingen av disse har vist seg å være smittet. I tillegg har en av radiologene ved avdelingen fått påvist smitte, uten at det nødvendiggjorde karatene for andre ansatte. Så totalt sett er bemanningen fortsatt veldig normal hos oss, og vi har ikke hatt mye frafall.

– Så dere har klart og klarer å ha nok folk på post i denne situasjonen?

– I starten av perioden ble det noe overtid og forskjøvede vakter. Dette har nå redusert seg noe etter at vi har fått en ny turnus, beredskapsturnus, aktivert på en ukes varsel – som følge av lokal avtale om endring av varslingstid datert 5. mars. Den innebærer blant annet at vi har oppbemannet våre natte- og helgevakter.

Og for å ha nok folk å sette inn, har de hentet inn flere radiografikyndige utenfra:

– Det har vært ganske mange radiografer som vanligvis ikke jobber som radiograf, som har meldt seg til tjeneste, og det er veldig bra! Vi har også nylig vært i ansettelsesprosesser, så vi hadde fra før mange søkere som vi tok kontakt med. Ellers er det blitt ansatt flere vikarer, og vi har satt inn andre- og tredjeårsstudenter i radiografi for å få bemanningskabalen til å gå opp, forteller Gulbrandsen.

Når det gjelder sommerturnusen, ser det imidlertid ut til at de kan få noen utfordringer, forteller Gulbrandsen:

– Avdelingen skal fortsatt ha samme oppbemanning i sommer grunnet covid-19. Fra administrativt hold i Ahus er det bestemt at ferie skal tas ut som avtalt på forhånd. Mulige løsninger som nå ses på mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver, er for eksempel flytting av ferie for noen frivillige, og at noen inngår avtale om å jobbe annenhver helg i sommer, forteller han.

– Det har vært mye snakk om mangel på smittevernutstyr, hvordan er situasjonen med tanke på det hos dere på bildediagnostikk nå, har dere nok beskyttelsesutstyr?

– Om vi har fått nok, er en vurderingssak. Ved røntgen har vi nå nok utstyr til de ansatte som jobber med covid-19-pasienter, bortsett fra at vi mangler noe på hetter. Dette kan derimot endre seg, så det er bra at både Ahus og Helse Sør-Øst jobber kontinuerlig med dette.

– Er det vanskelig å vite om man er godt nok beskyttet i møte med covid-19-pasienter?

– Det er ikke utfordrende å beskytte seg godt nok i mine øyne hvis man har lært seg de basale smittevernrutinene. Vi har nå mye bedre rutiner og har en bedre kontroll rundt det å vite hvem som har mulig smitte eller påvist. Den største utfordringen er de pasientene som kommer inn poliklinisk som man aldri kan vite om har blitt smittet, sier Gulbrandsen som har en melding til alle sine radiografkolleger:

– Jeg vil takke alle radiografer i Norge for den gode jobben de gjør, og spesielt nå i denne perioden. Stå på, vi skal komme oss tilbake til den normale hverdagen!
tone.rise@holdpusten.no

Les også: Radiografer ved Ahus reagerer på forskjellsbehandling knyttet til utvidede overtidssatser under pandemien.Til toppen