Foto: Texelart/Fotolia
Foto: Texelart/Fotolia

Halv seier mot Helse Midt-Norge

Både Unilabs Norge og Sunnmøre MR-klinikk gikk til retten for å få stanset Helse Midt-Norges bildediagnostiske avtaler. Unilabs har nå vunnet en foreløpig seier i Møre og Romsdal.

Sunnmøre MR-klinikk venter fremdeles på dommerens avgjørelse.

Begge selskap gikk til retten for å få midlertidig forføyning, med mål om å stanse avtalene om bildediagnostiske tjenester Helse Midt-Norge inngikk i 2011.

Begge saker ble behandlet i Inntrøndelag tingrett i midten av april.

Nå foreligger den første dommen.

20.000 til Curato

Kjennelsen gir Unilabs medhold i at Helse Midt-Norge må avstå fra å signere kontrakter i Møre og Romsdal inntil rettmessigheten av leverandørvalgene er endelig avgjort av domstolene. Dette gjelder både røntgen, ultralyd, CT og MR.

For Trøndelag fikk Unilabs ikke medhold i kravet.

Partene må dekke egne saksomkostninger, men Unilabs må betale 20.000 kroner til Curato for å dekke saksomkostninger. Curato ga partshjelp til Helse Midt-Norge tilknyttet tildelingen i Trøndelag.

For kort frist

– Konkurransen var ikke tilpasset slik at det var praktisk mulig for leverandører som ikke var etablert i regionen å delta med tilbud for alle modaliteter, står det blant annet i dommen.
Dette fordi det vil ta ”mer enn fem-seks uker å få spesialtilpasset lokaler og levert et fullfaglig røntgeninstitutt”.

Et av ankepunktene fra Unilabs var nettopp at den korte oppstartsfristen førte til forskjellsbehandling for dem som ikke allerede var etablert i området.

Du kan lese den fullstendige dommen her.

– Tegnes nye avtaler

– Helse Midt-Norge er nå klar til å inngå nye avtaler om kjøp av bildediagnostiske tjenester i Trøndelag, men for Møre og Romsdal må man fortsatt avvente behandling i rettsapparatet, skriver foretaket på sin egen nettside.

– Inntrøndelag tingrett har gitt Helse Midt-Norge medhold i tildelingen i Trøndelag. Det tegnes avtale med Unilabs Norge AS for ultralyd-undersøkelser og med Curato Røntgen AS for MR, CT og røntgen. Disse avtalene har oppstart fra 1. juni.

Dommen i saken til Sunnmøre MR-klinikk ventes klar i neste uke.
Til toppen