FOTO: TONE RISE
FOTO: TONE RISE

Jobber med å rette avvik

Oslo Akuttens røntgentjeneste har måttet rette opp i en rekke avvik etter pålegg Statens strålevern.

Tilsynet fra Statens strålevern avdekket at Oslo Akutten har utført røntgenundersøkelser uten godkjenning de siste ti årene.

Til TV 2 informerer helsesenteret at de i alle disse årene har drevet i god tro da de hadde sendt inn søknad om dette.

Anders Widmark i Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk i Statens strålevern sier til Hold Pusten at det stemmer at Oslo Akutten sendte inn en søknad i 2006, men at denne ikke førte til at det ble utstedt godkjenning.

– Det har ikke vært mulig å finne årsaken til dette, fordi vedkommende saksbehandler har sluttet på Strålevernet, forteller Widmark og legger til:

– Imidlertid vil det alltid være et ansvar for den enkelte virksomhet at godkjenninger er i orden.

Han bekrefter riktignok at Oslo Akutten nå har innhentet godkjenning for medisinsk bruk av røntgen etter å ha sendt en ny søknad om dette.

– Oslo Akutten har også meldt røntgenapparatet i Strålevernets elektroniske meldesystem, informerer Widmark.

Helsesenteret har frist til 1. desember med å rette opp resten av påleggene de har fått fra Strålevernet.

– Blant de alvorligste manglene er en helhetlig tenkning når det gjelder kvalitetssikring og et systematisk arbeid med strålevern, sier Widmark.

NRF-leder Bent R. Mikalsen var en av dem som uttrykte bekymring da TV2 omtalte saken:

– Jeg har aldri sett et slikt omfang av avvik i forbindelse med drift av røntgenutstyr. I ytterste konsekvens kan feil og unødvendig bruk av stråling medføre fare for å utvikle kreft senere i livet: Det er gode grunner til at slik virksomhet er strengt regulert i lovverket, sa han til TV-kanalen.

Ifølge Widmark i Strålevernet har Oslo Akutten innsett alvorligheten i tilsynsrapporten.

– Vi har hatt en god dialog med virksomheten etter tilsynet, og de jobber aktivt med å rette opp de avdekkede avvikene, sier han.
post@holdpusten.no

Til toppen