Kan jeg miste jobben på grunn av graviditet?

Kan jeg miste jobben på grunn av graviditet?

Kan arbeidsgiver trekke tilbudet om ny stilling dersom man er gravid?

Et medlem spør i spør i Hold Pusten nr 9/2011:

Jeg har akkurat fått tilbud om en mellomlederstilling
, etter fem år i samme jobb.

Problemet er at jeg er gravid, og ikke har fortalt dette til sjefene mine ennå.

Jeg er redd de skal trekke tilbudet. Har de lov til å gjøre det? Og hvis ikke – har jeg krav på å få samme stilling tilbake etter endt svangerskapspermisjon?Svar:

Å trekke tilbake et tilbud om en stilling
vil være i strid med både arbeidsmiljøloven og likestillingsloven – og derfor ulovlig.

En arbeidstaker som vender tilbake til arbeidet etter endt svangerskaps- og foreldrepermisjon, har i utgangspunktet krav på å komme tilbake til samme stilling.

Dette innebærer at du skal ha de samme eller tilsvarende arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår ved samme arbeidssted som du hadde før permisjonen.

I kraft av sin styringsrett, har arbeidsgiver likevel mulighet til å foreta omorganiseringer og endringer som berører stillingen til arbeidstakere i permisjon.

Du kan altså oppleve å komme tilbake til endrede arbeidsoppgaver, ansvarsområder og organisatorisk plassering.

Slike endringer kan imidlertid ikke skje med grunnlag i permisjonen. Du skal behandles på lik linje og vurderes etter samme kriterier som de øvrige arbeidstakerne.

Endringer som skjer som en følge av organisatoriske endringer i virksomheten, og som også omfatter din stilling, må imidlertid aksepteres.

Jeg vil oppfordre deg til å orientere arbeidsgiver om graviditeten så snart som mulig. Å holde dette ”skjult” for arbeidsgiver ville kunne bli negativt oppfattet – og redusere dine fremtidige karrieremuligheter.

Lykke til!
Til toppen