Styreleder i UNN Jorhill Andreassen åpner CT-en på Finnsnes i 2014. Foto: UNN
Styreleder i UNN Jorhill Andreassen åpner CT-en på Finnsnes i 2014. Foto: UNN

Vil ha flere distrikts-CT-er

I et innlegg i Oppland Arbeiderblad fra en tid tilbake argumenterer fire leger ved Sykehuset innlandet Gjøvik for at de lokalmedisinske sentrene i Otta og Fagernes bør få egen CT.

De fire, som også er en del av Luftambulansen på Dombås, mener lokale CT-tilbud vil bidra til en mer fornuftig bruk av ambulanseberedskapen, noe som igjen er viktig for å gi distriktsbefolkningen et bedre helsetilbud.

Spesielt peker de på hvor viktig rask CT er ved hjerneslag og at lokale CT-tilbud vil redusere reisetid og tiden det tar før behandling settes i gang.

Holdpusten.no har tidligere fortalt at Hallingdal sjukestugu får sin egen CT i løpet av mai måned. Det første lokale helsesenteret som fikk egen CT i Norge, var distriktsmedisinsk senter i Midt-Troms på Finnsnes.

– CT-maskinen har her vært i drift siden mai 2014, forteller Linda Isaksen til Hold Pusten.

Hun er seksjonsleder ved Universitetssykehuset i Nord-Norges røntgenavdeling i Tromsø. UNN har ansvaret for fødestua, dialyse, lysebehandling og røntgentjenestene ved Finnsnes.

– Det er et tett samarbeid mellom oss og helsesenteret på Finnsnes, understreker Isaksen.

Hun synes erfaringene med et lokalt CT-tilbud har vært positive.

– I Finnsnes har dette bidratt til å avlaste hovedrøntgenavdelingen i Tromsø, sier hun og legger til:

– Blant annet har undersøkelsene de gjør av pasienter i pakkeforløp for kreft, redusert ventelistene ved hovedrøntgenavdelingen.

Seksjonslederen presiserer at det foreløpig ikke gjøres undersøkelser med kontrast ved Finnsnes, selv om målet er å få et fullverdig CT-tilbud. En av årsakene til dette er ressursmangel.

– Ved Finnsnes arbeider to radiografer, og de utfører både thorax, skjelettundersøkelser og CT, sier Isaksen.

En av radiografene der, Lill Tove Jacobsen, forteller til Hold Pusten at folk i området er meget glad for å ha fått et CT-tilbud.

– Særlig eldre pasienter synes det er flott å slippe å reise til Tromsø, fremhever Jacobsen.

– Det er en biltur på to timer. Men det vanlige er å sende flere i taxi, og da må de vente på hverandre og hele dagen går som regel, fortsetter hun.

CT-undersøkelsene ved Finnsnes blir alle sendt digitalt til Tromsø for tolkning da det ikke finnes radiolog ved senteret.

– Dette innebærer naturlig nok mer jobb for avdelingen i Tromsø, og at fagfolk må reise hyppigere til Finnsnes for å følge opp arbeidet som gjøres der, medgir seksjonsleder Isaksen.

Men hun synes fordelene med det lokale CT-tilbudet er langt større enn ulempene.

– Jeg tenker at det er bedre og billigere at et knippe fagfolk flytter på seg enn et større antall pasienter, sier hun.
post@holdpusten.no

Til toppen