FOTO: GENNADY DANILKIN/FOTOLIA
FOTO: GENNADY DANILKIN/FOTOLIA

Bekymret over lang svartid

Legeforeningen i Sogn og Fjordane har kommet med en bekymringsmelding over legemangelen i fylket, og situasjonen ved røntgenavdelingen i Helse Førde blir beskrevet som uforsvarlig.

Publisert

I brevet som ble sendt styret i Helse Vest tidligere i sommer, refereres det til at svartiden for mange røntgenundersøkelser ved Førde sykehus er over en måned, og at pasienter har blitt skadelidende. Meldingen kommer etter at foreningen har fokusert på rekrutteringen av leger i fylket de siste to årene.

«Legeforeningen er sterkt urolige over at den generelle mangelen på radiologer i Norge skal gå ut over innbyggerne i Sogn og Fjordane», heter det videre.

Hold Pusten har vært i kontakt med avdelingssjef ved radiologisk avdeling ved Helse Førde, Børge Stavland, og han har følgende å si om situasjonen:

– Helse Førde mener avdelingen leverer gode og forsvarlige tjenester, men ser det som uheldig at man over en periode har hatt lange svartider på enkelte undersøkelser med lav prioritet.

Han sier videre det har blitt jobbet målrettet for å redusere svartidene, og at hovedårsaken er at det er for få leger ved avdelingen.

– Vi benytter både faste vikarer og vikarer gjennom byrå, med det er ikke alltid vi lykkes med å få nok ressurser i perioder, medgir sjefen ved radiologiavdelingen.

Pågangen større enn kapasitetenStavland forteller at det er problematisk å komme i en situasjon hvor en ikke klarer å holde tritt med svar på røntgenundersøkelsene.

– Dette medfører merarbeid i form av prioritering av hva som skal håndteres først samt henvendelser knyttet til undersøkelsene som ikke er svart på, sier han.

Når det gjelder pågangen av undersøkelser, så forteller han at den, i likhet med de fleste radiologiske avdelinger, er stor for alle typer undersøkelser.

– Pågangen er større enn kapasiteten, hvilket medfører venteliste og lenger svartid i perioder, presiserer avdelingssjefen.

Ventelistene understreker han at har vært relativt korte i lengre tid. Ventetiden for de det haster minst med har vært 2 til 3 uker ved konvensjonelle undersøkelser, 5 til 7 uker ved CT, 8 til 10 uker ved MR og 8 til 9 uker ved ultralyd.

– Svartiden på sin side har vært størst ved konvensjonelle undersøkelser i perioden legeforeningen refererer til, sier Stavland.

Distriktene hardere rammetLederen i Norges Radiografforbund, Bent Ronny Mikalsen, sier til Hold Pusten at situasjonen som beskrives ved Helse Førde, ikke er veldig ulik hva andre bildediagnostiske avdelinger i distriktene opplever.

– Hvorvidt situasjonen er mer prekær i Helse Førde enn ved andre sykehus, er det vanskelig å si ut i fra brevet fra legeforeningen i Sogn og Fjordane, spesifiserer han og fortsetter:

– Men vi vet at typiske distriktssykehus har utfordringer med å tiltrekke seg den kompetansen de har behov for, sier Mikalsen og forteller at Helsedirektoratet tidligere i år kom med et læringsnotat om uønskede hendelser ved radiologisk bildediagnostikk.

– Her påpekes det at forsinkede svar på radiologiske undersøkelser kan få svært alvorlige konsekvenser og at det har skjedd flere dødsfall som følge av forsinket svar.

Forbundslederen mener at det bildediagnostiske miljøet generelt må styrkes.

– Vi ser dessuten at flere radiologiske avdelinger nå også velger å videreutdanne radiografer for å avlaste og kompensere for noe av radiologmangelen ved de sykehusene som er mest presset på svarkapasitet, sier han og understreker videre:

– Typisk vil radiografer kunne avlaste innenfor beskrivelse av skjelettrøntgenundersøkelser slik at det frigjøres tid for radiologene til de mer avanserte undersøkelsene som MR, CT og intervensjon. Det er etter hvert også flere eksempler på vellykket oppgavedeling der radiografer får kompetanse til å utføre ultralydundersøkelser, noe som også avlaster radiologene.

Han viser til at flere avdelinger har gode erfaringer med radiografer i nye roller.

– Jeg tror vi i årene som kommer, vil se mer av dette, simpelthen fordi behovet er større enn hva en klarer å utdanne spesialister til, spesifiserer Mikalsen.

Stavland i Helse Førde sier på sin side at det sentrale for avdelingen er å rekruttere leger i spesialisering, LIS, og overleger som kan inngå i en vaktordning, og at de hittil ikke har vurdert denne typen oppgavedeling som en løsning på radiologmangelen.

– Men vi følger selvsagt med på utviklingen, understreker han.[email protected]