Fra venstre: Maren Schanche-Ottesen (radiograf), Hanne Molde (radiograf), May Britt Gjertsen (radiograf og helsesekretær) og Andreas Kjølsøy (radiolog).

CT til Brønnøysund

Distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund fikk i fjor høst sin egen CT-maskin, og det planlagte røntgentilbudet ved senteret er nå på plass.

Publisert Sist oppdatert

– Hittil har vi hatt to faste dager i uken med CT-skanninger, men dagene blir fort fulle, så vi vurderer på sikt å begynne med tre faste dager, forteller Maren Schanche-Ottesen til Hold Pusten.

Hun er radiograf ved DMS Sør-Helgeland i Brønnøysund, og har vært med på å bygge opp røntgenavdelingen her, et tilbud som ble åpnet i mars 2022.

– I tillegg kjører vi noen akutte CT-undersøkelser utenom de faste tidene, fortsetter radiografen.

Foruten CT tilbyr de konvensjonell røntgen og ultralyd.

Må stole på deg selv

Schanche-Ottesen sier videre at det har vært både spennende og utfordrende å arbeide ved en ny og liten røntgenavdeling.

– Jeg var vant til å jobbe på en stor avdeling med mange radiografer, påpeker hun.

– Her er vi et lite team. Enkelte dager er du helt alene som radiograf, og da må du gjøre all jobben selv og stole mer på din egen kunnskap. Fra røntgenavdelingen ble åpnet, ble det ansatt to radiografer.

– Men den ene er i foreldrepermisjon, og en nyansatt helsesekretær, som også er utdannet radiograf, har vikariert i denne stillingen, sier hun. Nå har en radiograf til blitt ansatt. Når det gjelder erfaring med CT fra tidligere, forteller Schanche-Ottesen at det er hun selv som har lengst erfaring, men den andre faste radiografen har også et par års erfaring med CT-skanning.

– Vi holder fremdeles på med å sette oss inn i protokoller og bli kjent med maskinen, og siden vi ikke kjører CT hver dag, så blir denne perioden med oppstart og opplæring noe forlenget i forhold til det som er vanlig ved større avdelinger, sier hun.

Finner sykdom

Hittil har de i gjennomsnitt tatt CT av cirka 20-25 pasienter i uka, og de gjør de fleste type CT-skanninger.

– Blant undersøkelsene vi ikke kjører, er EKG-gatede undersøkelser, kontrastundersøkelser på barn eller pasienter som har behov for narkose, og vi har heller ikke intensiv-pasienter, presiserer radiografen og påpeker at de i hovedsak har polikliniske pasienter som ikke er så syke at de må være på et sykehus.

– Det er primært utredninger og kontrollundersøkelser av kjente tilstander, og skanningene vi har hatt mest av, er CT-thorax og abdomen. Radiografen mener det generelt har vært litt underforbruk av radiologiske undersøkelser i regionen fordi folk kviet seg for å reise, og at det nå er flere som blir fulgt opp med CT av de som trenger det.

– Spesielt på røntgen har vi sett at folk har kommet med gamle skader som ikke er blitt undersøkt, forklarer Schanche-Ottesen.

– Det er vanskeligere å si på CT fordi det ikke er et like stort antall pasienter og de blir grundigere silt før de blir henvist til CT, men vi finner en god del nyoppdaget patologi der også.

Glad de slipper å reise

Tidligere reiste de fleste som skulle ta både røntgen, CT og ultralyd til Sandnessjøen.

– Reisen fra Brønnøysund til Sandnessjøen tar nærmere tre timer hver vei, og for å få utført en undersøkelse mistet pasientene vanligvis en hel arbeidsdag, fortsetter hun.

Vi har fått veldig mange kommentarer fra folk om at de synes det er godt å slippe å reise så langt, og at de slipper å miste et helt dagsverk.

– Vi har fått veldig mange kommentarer fra folk om at de synes det er godt å slippe å reise så langt, og at de slipper å miste et helt dagsverk. Røntgenavdelingen i Brønnøysund har riktignok et tett samarbeid med Sandnessjøen.

– Vi har en egen radiolog tilknyttet oss, og i tillegg beskriver radiologer i Sandnessjøen en stor del av undersøkelsene, forteller Schanche-Ottesen.

– De beskriver på tvers av lokalisasjonene, og ventetiden på svar er ganske kort. På røntgen bruker de også protokollene fra Sandnessjøen og Mo i Rana.

– Men på CT er det litt annerledes fordi vi er de første i Helgelandssykehuset som har akkurat denne typen CT-skanner, så her bruker vi protokollene de har i Bodø da de har samme skanneren og samme kontrastinjektor som oss, sier hun.

– I tillegg har vi lagt til noen egne protokoller som er mer lik protokollene fra Sandnessjøen.

For eksempel så deler vi opp CT-undersøkelsen av thorax og abdomen i to skann, mens de i Bodø gjør den i ett skann.

Skanneren de har fått på DMS i Brønnøysund er en Siemens Somatom Edge Plus. Hun poengterer at man ikke alltid vet på forhånd hvordan det vil bli når man starter opp med en ny røntgenavdeling.

– Det er ny bygning, nytt utstyr og mye som skal på plass for å få alt til å fungere som det skal, sier hun.

– Men vi kommer gradvis på plass, og det er veldig givende å kunne få brukt kompetansen sin til å gi befolkningen et tilbud lokalt som de ikke har hatt før.
post@holdpusten.no

Powered by Labrador CMS