Lege og stipendiat Maren Ranhoff Hov (bildet) og overlege Christian Georg Lund svarer på kritikk fra Anne June Iversen. Foto: Yngve Vogt
Lege og stipendiat Maren Ranhoff Hov (bildet) og overlege Christian Georg Lund svarer på kritikk fra Anne June Iversen. Foto: Yngve Vogt

Ned fra barrikadene

Vi vil få komme med et tilsvar som forhåpentligvis kan føre til at barrikadestormingen avlyses, skriver anestesilegene Maren Ranhoff Hov og Christian Georg Lund.

Publisert Sist oppdatert

Avgått første nestleder i Norsk Radiografforbund Anne June Iversen oppfordrer i Hold Pusten 6 2016 norske radiografer om å komme seg opp på barrikadene. Vi som åpenbart har provosert frem dette kampropet, vil få komme med et tilsvar som forhåpentligvis kan føre til at barrikadestormingen avlyses.

Det Iversen reagerer så kraftig på, er at vi i forskningssammenheng har plassert en CT-maskin i en spesialbygget hjerneslagambulanse. Hvorfor har vi så gjort det? Jo, for å forsøke å redusere andelen pasienter som får betydelig hjerneskade og eller blir sykehjemsavhengige etter et hjerneslag. Hjerneslag rammer 12 000–15 000 nordmenn hvert år, 90 prosent er hjerneinfarkter, den resterende del hjerneblødninger. Hjerneblødning og -infarkt kan kun skilles ved bruk av CT eller MR.

Ved hjerneinfarkt har vi nå tilgjengelig behandling både i form av intravenøs trombolyse og intraarteriell trombektomi. Ved å løse opp eller fjerne en okkluderende blodpropp i hjernen vil man ofte kunne begrense skaden i hjernen og dermed gi pasienten et bedre liv med mindre funksjonssvikt og avhengighet av andre.

Vi som åpenbart har provosert frem dette kampropet, vil få komme med et tilsvar som forhåpentligvis kan føre til at barrikadestormingen avlyses.

Tid er en helt avgjørende faktor ved hjerneslag, effekten av behandling er kritisk avhengig av tiden. Og når det i snitt tar drøyt tre timer før en slagrammet når sykehuset, dessverre ofte mye lenger i Iversens egen helseregion, Helse Nord, så sier det seg selv at diagnostikken og behandlingen må ut av sykehuset og nærmere dit pasientene bor. Derfor foregår det en utvikling med både ambulante hjernediagnostiske CT-stasjoner i slagambulanser (og i nær fremtid kanskje i slaghelikoptre) samt etablering av stasjonære CT-stasjoner ved distriktsmedisinske sentra, som i Ål i Hallingdal.

Luftambulansetjenesten i Norge er nasjonalt dekkende, og spesialopplærte anestesileger er kjernen i den medisinske virksomheten. Det er derfor vi i vårt prosjekt har lært anestesileger å starte en CT-maskin, ta standard bilder av hjernen og tolke bildene med tanke på å skille blødning og infarkt. Hvis bildediagnostikk i form av CT skal kunne brukes utenfor sykehus, så kan dessverre ikke en radiograf av åpenbare grunner være med under hver enkelt undersøkelse. Imidlertid har selvsagt radiografenes fagkunnskap en sentral plass i all radiologisk virksomhet, i vårt prosjekt har vi en fast tilknyttet radiograf som fungerer som tilrettelegger og rådgiver for sikkerhet inklusive strålingshygiene.

Radiografer spiller for øvrig en økende viktig rolle innen akutt slagbehandling. Volumet av trombektomibehandling vil øke i alle helseregioner. Ved akutt hjerneslag er radiografer nøkkelpersonell både for å kunne gjennomføre den akutte radiologiske diagnostikk ved hjelp av modaliteter som CT, CTA, CT-perfusjon og MR, og ikke minst for å kunne utføre de invasive prosedyrene i hjernens arterier døgnet rundt.

Så vår oppfordring til norske radiografer er å holde seg nede fra barrikadene og heller være med på den fantastiske reisen som foregår innen akutt diagnostikk og behandling av hjerneslag.Få det ut i Hold Pusten! Har du meninger om dette temaet? Eller er det andre ting som engasjerer deg, som du tror vil interessere Hold Pustens lesere? Send en mail til: [email protected]