Den nye løsningen gir rekvirerende lege automatisk oversikt over hvilke radiologiske undersøkelser som tilbys hvor i Helse Nord, og hvor lang ventetid det er på de ulike stedene. På bildet ser vi UNN Tromsø. Foto: Jan Fredrik Franzen/UNN/Wikimedia Commons

Enklere rekvirering i nord

Helse Nord har tatt i bruk en ny elektronisk rekvirering for radiologiske undersøkelser.

Publisert

– Dette er en enkel og grei metode, sier Majbrit Kragh i Helse Nord til Hold Pusten.

Hun er prosjektleder i det som kalles Helse Nord Fresk, som står for fremtidens systemer i klinikken, og forteller at den elektroniske rekvireringen først ble innført for laboratorieundersøkelser. I den samme applikasjonen som legene bestiller blodprøver eller andre laboratorieprøver, så kan de nå også klikke av for bildediagnostiske undersøkelser.

– Legen kan derfor gjøre alle bestillinger på ett sted, noe som er praktisk, presiserer Kragh og legger til:

– I tillegg er man sikker på at meldingen kommer direkte dit den skal.

Kan velge alternativet med kortest ventetid– Det første vi gjorde, var å lage en oversikt over hvilke radiologitjenester som finnes i helseregionen, forteller prosjektlederen.

I applikasjonen velger fastlegen først hvilken undersøkelse pasienten trenger.

– Og da får man opp en liste over alle radiologiske undersøkelser som tilbys i hele Helse Nord, inkludert de private aktørene som helseforetaket har avtaler med, forklarer Kragh.

I parentes bak undersøkelsene står det forventet ventetid for undersøkelsene ved de ulike stedene.

– Dette gjør at man kan planlegge og redusere ventetiden, fortsetter hun og gir følgende eksempel:

– Hvis et legekontor i Tromsø ser at det er flere ukers lengre ventetid ved UNN Tromsø enn ved UNN Harstad, så kan man sende rekvisisjonen direkte til Harstad.

En fordel med systemet, forteller hun, er at det til enhver tid er oppdatert med de aktuelle bildediagnostiske undersøkelsene som tilbys.

– Legen trenger ikke lenger å ha oversikt over hvilke sykehus som tilbyr hva, noe de måtte i den gamle løsningen, sier hun. En annen fordel prosjektlederen ser med den nye løsningen, er muligheten som finnes for å legge til tips og henvisningsråd i rekvireringen.

– Flere leger har sagt at det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på hvilke radiologiske undersøkelser det er lurt å ta i i hvert enkelt tilfelle og i hvilken rekkefølge, sier Kragh.

– Derfor setter de pris på henvisningsråd og at de kan legge alt i én bestilling.

Når tjenestetilbudene blir lagt ut med gode nok veiledningsråd, ser hun dessuten for seg at en radiolog kanskje ikke trenger å se på alle rekvisisjonene som kommer inn.

– Dette kan i stedet en radiograf gjøre og slik kan vi fristille radiologenes tid, noe som er positivt radiologmangelen tatt i betraktning, sier hun.

Lett og intuitivtDen nye løsningen for rekvirering av røntgentjenester ble innført i Helse Nord i fjor høst.

– Før dette hadde vi prøvd den ut ved ni legekontorer i helseregionen som vi reiste til og demonstrerte hvordan løsningen fungerte, forteller prosjektlederen og legger til:

– Vi fikk tilbakemelding fra legekontorene som var med i pilotprosjektet om at løsningen var så enkel og intuitiv at det ikke var behov for opplæring.

De utarbeidet derfor en brosjyre om hvordan løsningen fungerte, og den ble sendt ut til alle legekontorene i regionen. I den informerte de om at legekontorene nå kunne rekvirere røntgentjenester i samme applikasjon som andre laboratorieundersøkelser.

Godt tatt imot av legekontoreneRekvireringsløsningen har blitt tatt godt imot av legekontorene i regionen, og over halvparten av dem har så langt tatt den i bruk.

– Vi skal riktignok i gang med en ny informasjonskampanje for å få enda flere over på den nye løsningen, avklarer Kragh.

Mange av tilbakemeldingene hun har fått fra leger som ikke bruker den nye løsningen ennå, går på at de trenger en avlæringsprosess.

– Den gamle løsningen sitter i fingrene, og gammel vane er som kjent vond å vende.

En annen årsak er at det er så hektisk på legekontorene at legene ikke har fått tid til å sette seg inn i den nye løsningen. – Mange synes også det er ulogisk at man må inn via lab, sier Kragh.

I det nye journalsystemet som kommer, ønsker de å få en egen knapp for rekvirering slik at man ikke trenger å gå veien om lab.

– For røntgenpersonell vil det imidlertid bli langt færre klikk når bestillingen kommer inn via Dips Interactor for rekvirering av radiologi, da de får direkte treff på undersøkelsen i den elektroniske radiologiløsningen vi bruker, understreker prosjektlederen.post@holdpusten.no

Les mer om løsningen her.

Powered by Labrador CMS