Uansett hva KI bringer, må vi som radiografer være med på utviklingen, og ikke la andre alene definere hvordan vår fremtid skal bli, var Rolf Svendsmarks budskap.

Radiografen og KI

Nylig ble Nordisk kongress i radiologi og radiografi avholdt i København. En av foredragsholderne var Rolf Svendsmark, som snakket om Kunstig intelligens (KI) og radiografrollen.

Publisert

Svendsmark er MR-radiograf og jobber for Siemens Healthineers, men han understreket at han holdt foredraget som privatperson.

Nå er det på tide å ta grep!

Svendsmark begynte med å fortelle om et foredrag han hadde vært på i den tyske byen Bamberg for et års tid siden, der en professor og radiolog fra universitetssykehuset i Essen ved navn Michael Forsting holdt ettankevekkende foredrag. Professoren hadde blant annet forsøkt å spå om følgende: Hva blir de mest omfattende endringene KI vil medføre innen bildediagnostikken det neste året?

– Artig å ta det frem igjen nå, som det faktisk har gått et år, sa Svendsmark.

– For å gå litt tilbake: Nå er det presisjonsmedisin som gjelder i helsevesenet, det vil si rett person til rett tid og med de rette midler. Behandling blir stadig mer individualisert, og her spiller bildediagnostikken en meget stor rolle. Og det vil KI også gjøre.

For å illustrere hvor økende interessen for KI innen bildediagnostikken er, viste Svendsmark til antall sesjoner om temaet på den stor RSNA-kongressen i Chicago de siste årene: I fjor var det 143 sesjoner om KI, året før var det 74, og i 2016 ingen.

– Det finnes mange meninger om KI, sa Svendsmark.

Han understreket at den store frykten for at KI vil gjøre radiologene overflødige, nok har lagt seg:

– Men KI vil helt klart forandre og forbedre måten de jobber på, sa Svendsmark.

– Så hva da med radiografene? Det er skrevet lite om det, til tross for at det er et viktig tema, sa Svendsmark.

– Og når kommer egentlig KI? fortsatte han:

– Faktum er at det er her nå. KI påvirker rollen vår allerede. KI introduseres sakte, applikasjon for applikasjon, derfor har vi mye tid på oss til å venne oss til det.

– Men er KI en trussel eller et verktøy? spurte han videre.

KI påvirker rollen vår allerede. KI introduseres sakte, applikasjon for applikasjon.

Her viser Svendsmark til et oppslag han så på en MR-lab en gang, som dreide seg om utredning av analcancer:

«Ring lege for vinkling etter første serie», sto det.

– Så hvis ikke datamaskinen tar seg av vinklingen for oss, skal vi ringe legen?

Hva blir da vår jobb? spurte han retorisk til humring fra salen.

Eksemplet har ikke noe med KI å gjøre, men han tok det med for å vise hvor viktig det er at radiografen tar grep om egen rolle når det er nødvendig.

– Og nå er det på tide å ta grep! sa Svendsmark.

Men hva var det så denne foreleseren fra Essen mente at ville bli den største endringen i løpet av et år?

Svendsmark viser et bilde på skjermen av et såkalt Virtual Operating Centre (VOC) som de har opprettet ved universitetssykehuset i Essen. Der har de samlet MR-radiografene på et kontrollrom hvor de, radiografene, styrer en datamaskin som kontrollerer seks MR-er på huset og én utenfor. Dette har de gjort for å sikre samme kvalitet på alle scannerne, og fordi de hadde mangel på radiografer.

– Dette blir den største endringen, ifølge Forsting, sa Svendsmark og viste til opprettelsen av slike fjernstyringssentre.

– Det er ikke sikkert du er enig, eller jeg, men det var det han spådde. Og det er interessant. En løsning som også reiser noen spørsmål: Hvem skal for eksempel håndtere pasienten når radiografen sitter i et annet rom?

– Noen ting gjør maskinen mye bedre enn oss. Og sikkert er det at KI vil påvirke rollen vår. Og vi har bare ett valg: Join, not fight, ta kontroll, endringene skjer både raskt og sakte, og KI kan og vil gjøre oss bedre. Men vi må være med. Det er vi som er spesialister på bildediagnostiske bilder, og vi må være med og styre utviklingen.

Belønnet med pris

Charlotte Graungaard Falkvard fra det danske Radiograf Rådet delte ut prisen for kongressens beste foredrag til Rolf Svendsmark.

Rolf Svendsmark ble belønnet med prisen for kongressens beste foredrag for sitt bidrag om radiografen og kunstig intelligens. Han mottok prisen i hemmelighet rett etter han hadde vært i ilden, da han ikke kunne være med på kongressmiddagen på kvelden der prisen egentlig skulle deles ut.

– Hvordan ble du opptatt av dette feltet?

Det begynte med at jeg ble spurt av Norsk Radiografforbund om å snakke om temaet på deres landsmøte sist november. Det syntes jeg var en kul utfordring, og jeg ble nødt til å sette meg inn i det, sier Svendsmark.

– Så ble jeg spurt av det danske radiografforbundet om å snakke om det samme her, og det synes jeg var veldig hyggelig, legger han til.

– Ut fra antallet tilhørere å dømme er det tydelig at temaet engasjerer, det var ikke mange ledige plasser i den relativt store salen.

– Ja, det var mye folk. Man vet jo aldri på forhånd om det bare kommer ti stykker som sitter inne i et hjørne eller om det kommer en del.

– Det viser at det treffer noe, fortsetter Svendsmark:

– Vi radiografer nevnes sjelden i forbindelse med KI. Men hva vil skje med radiografrollen, det kan det være litt skummelt å tenke på det. Det vil medføre endringer, ikke tvil om det, vi må bare være til stede og være med på å forme utviklingen.

– Og så fikk du kongressens gjeveste pris?

– Det var kjempegøy! Jeg ble veldig overrasket og setter stor pris på den, sier Svendsmark, som ikke utelukker at han kommer til å beskjeftige seg mer med KI og radiografrollen i fremtiden.tone.rise@holdpusten.no

Nordisk kongress i radiologi og radiografi arrangeres annethvert år rundt om i Norden og er et samarbeid mellom radiolog- og radiograforganisasjonene i de fem landene. I 2021 legges den til Helsinki. Les mer fra årets kongress i Hold Pusten nummer 3 2019.  Du finner elektronisk utgave under «Tidligere utgaver»-knappen øverst på denne siden. 

Powered by Labrador CMS