FAGARTIKKELPRISEN 2016

Trude Camilla Frøseth (t.v.) og Kjersti Solli tok imot prisen på Norsk Stråleterapimøte.

Strålefolk tok prisen – igjen

Fagartikkelprisen 2016 er kåret. Nok en gang var det stråleterapi som var tema i vinnerartikkelen.

Publisert

Vinnerartikkelen, som sto på trykk i Hold Pusten nummer 4 2016, er signert Trude Camilla Frøseth, Trond Strickert, Kjersti Solli, Gunilla Frykholm og Randi J. Reidunsdatter.

Les vinnerartikkelen her

Prisen ble overlevert på Norsk Stråleterapimøte, som samler onkologer, fysikere og stråleterapeuter årlig her i landet, og som fant sted i midten av oktober.

Vinnerartikkelen er tidligere publisert som en vitenskapelig artikkel i fagtidsskriftetRadiation Onchology, og forfatterne har oversatt og tilrettelagt den til norske forhold og med tanke på publisering i Hold Pusten.

Den norske tittelen er: «Har pasientleie betydning for reproduserbarhet og dosefordeling til risikoorgan ved strålebehandling av pasienter med endetarmskreft? En randomisert studie».

Juryen begrunner avgjørelsen med at artikkelen treffer godt på alle krav, den er bygget opp slik man forventer, den beskriver tydelig bruk av metode, har upåklagelig referansebruk og kan være nyttig i det daglige for både stråleterapipersonell og pasienter. Det fremheves at artikkelen er velskrevet og presentert med informative og oversiktlige tabeller og figurer, og at den er et godt eksempel å se til for andre som skal skrive fagartikkel.

Forfatterne holder til daglig til på henholdsvis St. Olavs Hospital, Karolinska Universitetssjukhuset og NTNU.

Hver sin master

Trude Camilla Frøseth og Kjersti Solli, som var på møtet og mottok prisen på vegne av alle forfatterne, forteller at det hele begynte med et tverrfaglig prosjekt som de fikk støtte til i 2005 fra Helse Midt-Norge, og som var et samarbeid mellom radiografutdannningen ved NTNU og St. Olavs hospital.

Frøseth og Solli har senere også tatt hver sin master på temaet: – Vi fant ut at siden vi først hadde brukt så mye tid på det, så kunne vi like godt ta en master, for vi hadde jo alt klart, sier Frøseth.

– Vi skrev en oppgave med hver vår vinkling, supplerer Solli.

– Hva tenkte dere da dere fikk vite at dere hadde fått prisen?

– Det var overraskende! Jeg hadde ikke tenkt på muligheten en gang, sier Frøseth og legger til:

– Men det var veldig hyggelig. Det er klart det er det når man har lagt ned så mye over så mange år.

– Ja, det var en ganske stor studie, den omfattet hele 84 pasienter, supplerer Solli.

– Dere spør i tittelen om betydningen av pasientleie, og kommer frem til at det har lite å si?

– Ja, og det er veldig bra. For før så måtte alle i bukleie, og det er krevende for pasienten. Nå får alle ligge på rygg hos oss, forklarer Solli.

– Har andre avdelinger samme praksis?

– Det vil jeg tro. Men så finnes det forskjellig fikseringsutstyr og sånt. Det er det som er med stråleterapi, det er et fag der man ofte har veldig ulike prosedyrer.

– Hvorfor er det viktig at stråleterapeuter er med på forskning?

– Vi jobber i tverrfaglige team, der leger, fysikere og stråleterapeuter jobber veldig tett. Når vi er med på forskningen, får vi også et eieforhold til den og forholder oss mer kritisk til faget og prosedyrene, sier Solli.

– Ja, vi blir mer bevisst på hvorfor vi tar vi de valgene vi gjør, sier Frøseth.

Og for begge har masterarbeidet fått betydning jobbmessig. Frøseth er nå ansatt på Avdeling for undervisning og forskning på Kreftklinikken ved St. Olavs hospital, der hun bistår i forskningsprosjekter. Solli har på sin side har fått mer fagansvar på stråleterapiavdelingen.

– Og jeg deltar i små forskningsprosjekter, sier hun.

Stråleterapeuter og deres samarbeidspartnere begynner å bli ganske godt representert på fagartikkelprislisten. Året før (2015) gikk prisen til en gruppe ved stråleterapiavdelingen ved Stavanger universitetssjukhus, og den samme avdelingen stakk av med prisen både i 2013 og i 2011.tone.rise@holdpusten.no

Vinnerartikkelen sto på trykk i Hold Pusten nummer 4. Den kan også leses her.

Du kan også vinne!

Hvert år settes det ned en jury som kårer fjorårets beste originale fagartikkel i Hold Pusten. Har du et prosjekt på gang, som du tror andre radiografer og/eller stråleterapeuter kan ha interesse av å lese om, skriv gjerne om det og send inn til oss. Kanskje vinner du Fagartikkelprisen også.

NB! Hold Pusten har et samarbeid med Radforum*, som går ut på at artikkelforfattere som sender inn fagartikler til Hold Pusten, kan tilbys veiledning av erfarne fagartikkelskrivere med det for øye å heve kvaliteten på artikkelen.

*Radiografifaglig forskningsforum, som jobber for å fremme radiografifaglig forskning i Norge, og som er del av NRF.

Årets jury ...

... har bestått av: Håkon Hjemly, Mario Gaarder, Metta Hauge og Vanja Hårsaker.

Powered by Labrador CMS