Fikk CT, men ikke radiograf

Publisert

Ved Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes i Troms har de en CT som bare blir brukt to dager i uken, fordi radiografkapasiteten ikke er stor nok til å utnytte maskinen mer. Det var Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som avgjorde at det skulle investeres i en CT-maskin ved senteret, og den kom på plass i 2014. Siden har den altså vært relativt lite brukt.

Det ønsker kommunelege Aslak Hovda Lien å gjøre noe med, ved å ansette en radiograf til, skriver Nordlys.

Lien ser til avisen at de hadde regnet med at det skulle følge en radiografstilling med på lasset da de fikk CT-maskinen i 2014, men at denne aldri har kommet. Han har derfor bedt UNN om at det opprettes en stilling til.

– Del av investeringen

Forbundsleder i Norsk Radiografforbund Bent Ronny Mikalsen mener det er helt på sin plass å etterlyse radiografstillinger når man har investert i en CT-maskin til flere millioner kroner.

– Hvis ikke radiografstillinger følger med investeringer som dette slik at utstyret utnyttes hensiktsmessig, tenderer det til sløsing med offentlige midler, sier han til Hold Pusten.

– Utgangspunktet er at dette skal komme pasienter til gode, og da må stillinger og kompetanse være en del av investeringen, fortsetter han.

Sjef ved Diagnostisk klinikk ved UNN, Gry Andersen, sier til Hold Pusten at de planlegger å utvide tilbudet ved Finnsnes sommeren 2018.

– Men dette forutsetter at vi klarer å frigi ressurser fra Tromsø, understreker hun.

Andersen forteller videre at CT-en på Finnsnes i utgangspunktet skulle ta enkle undersøkelser uten kontrast, og at de hadde beregnet 760 undersøkelser per år.

– Og med et slikt volum var det tilstrekkelig med to radiografer, presiserer hun.

Det har imidlertid vært en økende etterspørsel etter undersøkelser med kontrast.

– Og dette blir det vanskelig å gjennomføre med dagens bemanning på Finnsnes, medgir Andersen.

Samtidig forteller hun at det har vært bekymring fra radiologsiden over at et økt CT-tilbud kan føre til flere undersøkelser og følgelig mer stråling.

– I tillegg har avdelingen hatt og har fortsatt til tider problemer med svartiden, og vi ønsker ikke å legge opp til en tjeneste som legger til rette for økt aktivitet i UNN, sier hun.

Et unntak

– Jeg betrakter tilfellet ved Finnsnes nærmest som et unntak, sier Mikalsen i NRF.

– Det bildediagnostiske utstyret i Norge utnyttes nemlig generelt bra på dagtid. Likevel vil det nok tvinge seg fram at dyrt bildediagnostisk utstyr må utnyttes flere av døgnets timer enn i dag, og til dette trengs flere radiografstillinger både på Finnsnes og ellers i landet, sier forbundslederen.[email protected]