Endelig videreutdanning i Norge!

Publisert Sist oppdatert

«Dette er en gladmelding til radiografer som ønsker å utvikle sin kompetanse innen denne fagretningen, men ikke minst er dette en gladmelding til alle sykehusdirektører, klinikkledere, og avdelingsledere og seksjonsledere innen bildediagnostikken.»Forbundslederen, Hold Pusten nummer 3 2015En ny videreutdanning for radiografer som ønsker å beskrive skjelettbilder, er i støpeskjeen, klar for oppstart forhåpentligvis allerede i januar 2016. Studiet er utviklet gjennom et faglig samarbeid mellom radiografutdanningene i Drammen, Oslo og Gjøvik og bygger på grunnutdanningen i radiografi. Det er et deltidsstudium over ett og et halvt år, bestående av tre fagemner, hver på 15 studiepoeng. Studiemodellen er teoretisk undervisning i kombinasjon med praktiske studier, med andre ord et godt fundament for kompetanseutvikling i vurdering og beskrivelse av røntgenbilder av skjelett. Vilkårene for å bli tatt opp som student er blant annet minst to års relevant yrkeserfaring.

Dette er en gladmelding til radiografer som ønsker å utvikle sin kompetanse innen denne fagretningen, men ikke minst er dette en gladmelding til alle sykehusdirektører, klinikkledere, og avdelingsledere og seksjonsledere innen bildediagnostikken. Man trenger ikke lenger sende radiografer utenlands for at de skal utdanne seg til beskrivende radiograf. Nå kan de få den formelle kompetansen her hjemme, og slik gjøre det enklere å øke omfanget av denne type oppgavedeling mellom radiolog og radiograf. Noe som igjen vil være et verdifullt bidrag til å løse opp i flaskehalsene. Utarbeidelsen av studieprogrammet er nybrottsarbeid innen bildediagnostikken. En stor takk til initiativtakerne og alle de som har vært med på å utvikle dette studietilbudet.

Studieprogrammet organiseres som samlinger i kombinasjon med nettstudier, noe som tilsier at den enkelte kan studere parallelt med arbeid på egen avdeling. Forutsetningen for studiedeltakelse er, i tillegg til pc og nettilgang, at man får god veiledning og ikke minst faglig støtte og moralsk oppmuntring fra eget fagmiljø.

I dag har ti norske radiografer tatt videreutdanning som kvalifiserende for tolkning og beskrivelse av skjelettundersøkelser. De fleste har måttet dra til England for å ta denne fagspesifikke utdanningen. Norsk Radiografforbund har nettopp foretatt en spørreundersøkelse blant disse, der vi blant annet spurte om språket har vært et problem. Vi ba også om tilbakemelding på deres faglige bakgrunn som kvalifiserende for opptak til studiet i England, samt hvordan de anser egen teoribakgrunn og yrkeserfaring som likeverdige med sine engelske studiekolleger.

Resultatene fra spørreundersøkelsen er interessante, og flesteparten av de som har tatt utdannelsen i England, opplevde språklige utfordringer, spesielt i form av manglende ordforråd ved oppgaver og eksamener. De fleste mener også det er viktig at tidligere yrkeserfaring vektlegges med tanke på opptak til videreutdanningen, og samtidig at forkunnskapene innen anatomi, fysiologi og patologi kunne vært bedre. I det videre arbeidet med utvikling av kompetansegivende studieprogram er dette viktige tilbakemeldinger med tanke på hvilket nivå et utdanningsforløp bør legges på. Samtidig kan man stille spørsmål ved om ikke en del av basiskunnskapene i dagens radiografutdanning også burde økes både i omfang og fordypning. Det viktigste er at de som starter på denne type videreutdanninger, har et godt faglig fundament som grunnlag for kvalifisering til nye og endrede arbeidsoppgaver.

Videreutdanning i tolkning og beskrivelse av skjelett er utarbeidet i samarbeid med representanter fra det kliniske fagfeltet, og hvis jeg har forstått det rett, så er studieplan og vilkår for oppstart nå under behandling internt ved utdanningsstedene. Norsk Radiografforbund setter pris på at flere utdanninger har gått sammen om å utvikle dette studietilbudet. Det er gledelig, for nå kan også de som opplever språket som en barriere, få mulighet til å videreutvikle sin kompetanse ved et norsk studiested.annapett@radiograf.no

Powered by Labrador CMS