Nye muligheter for radiografer

Publisert Sist oppdatert

Den 6. september ble åpning av studiet «Tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder» markert ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Studiet er et resultat av samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU Gjøvik og altså HiOA. Ved markeringen deltok også en representant fra Helsedirektoratet.Helsedirektoratet fikk i 2013 fra Helse- og omsorgsdepartementet «Oppdrag om oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten», og utgangspunktet var oppfølgingen av helse- og omsorgsministerens ti grep for fremtidsrettede sykehus – bedre og smartere oppgavedeling mellom ansatte i sykehus. Bakgrunnen var en bekymring for framtidig antall personell samt sammensetning av helsepersonellkompetanse, der man så for seg store utfordringer på sikt og behovet for å utnytte arbeidskraft i helsesektoren på en bedre måte.Utgangspunktet var at en endret oppgavefordeling mellom helseprofesjonene skal bidra til en mer hensiktsmessig utnyttelse av personellressurser, frigjøre tid til mer spesialiserte oppgaver samt fjerne flaskehalser og gi mer effektiv pasientbehandling. Radiografer med nye arbeidsoppgaver var et av områdene som ble vurdert som særskilt interessante fra politiske myndigheter. Man viste også til gode erfaringer internasjonalt med slik oppgavedeling samt erfaringer fra Norge med radiografer som utfører ultralydundersøkelser.Andre helseprofesjoner som blir vurdert særskilt for nye oppgaver, er blant annet fysioterapeuter for oppfølging av pasienter i poliklinikkvirksomhet samt sykepleiere som utfører scopiundersøkelser.Tydelige politiske signaler den gang, som siden har blitt bekreftet gjennom vårt forbunds kontaktpunkter med politikere og byråkrati i årene etter, ikke minst har dette blitt bekreftet i ettervirkningene av NIFU-rapporten «Glidende overgang: Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk» som ble utarbeidet på oppdrag fra NRF og publisert i 2013.

Dette kulminerte altså den 6. september med en markering for et studium som kan få stor betydning for sykehus og bildediagnostiske avdelinger, pasienter og radiografer i Norge. Radiografer har nå en ny mulighet for å videreutvikle sin kompetanse innen et felt av radiografien som kanskje har kommet litt i skyggen av de mer «avanserte» modalitetene innen våre felt.

At radiografer ved flere sykehus i dag beskriver sine skjelettrøntgenbilder, og at radiografer kan se for seg å kvalifisere seg til slikt arbeid gjennom en utdanning i Norge også, må få stor betydning for hvordan den enkelte radiograf kan se for seg sin karrierevei og tenkning om det å virke i en radiografrolle.

Norsk Radiografforbund ønsker tilbudet velkommen og ønsker studenter og lærekrefter lykke til med gjennomføringen – fordi vi vet at det fungerer veldig bra ved de avdelinger som har tatt beskrivende radiografer i bruk, og at det er et godt supplement inn i det bildediagnostiske tjenestetilbudet til pasienter.bent.ronny.mikalsen@radiograf.no

Powered by Labrador CMS