Stråling i jakten på narkotika

Publisert Sist oppdatert

Forbundslederen i Hold Pusten nummer 8 2013

«Vi var også spørrende til vilkår for tolkning av eventuelle røntgenfunn, ansvar for oppfølging av eventuelle bifunn, og hva skjer i de tilfeller den mistenkte får status som pasient?»

Tollvesenet tar i bruk kroppsskanner for å avdekke smugling av narkotika. Finansdepartementet har gjort forskriftsendringen som gir tollmyndighetene adgang til å gjennomlyse personer for å avdekke innvendig smugling. I forkant av forskriftsendringen ga Norsk Radiografforbund høringssvar der vi fokuserte på en del prinsipielle betraktninger ved bruk av røntgen for å avdekke smugling i kroppens hulrom. Fra vår side ble det påpekt behov for kompetanse hos personalet som skal betjene maskinene.

Vi viste til erfaringer fra Nederland der kvalifisert helsepersonell er operatører. Vi var også spørrende til vilkår for tolkning av eventuelle røntgenfunn, ansvar for oppfølging av eventuelle bifunn, og hva skjer i de tilfeller den mistenkte får status som pasient? Våre innspill fra høringsrunden står ubesvarte. Ifølge pressemeldingen fra Tollvesenet kan det se ut som røntgenapparaturen skal betjenes av spesialopplærte tollere.

Statens strålevern har godkjent kroppsskanneren, og ifølge opplysninger gitt til Teknisk Ukeblad er det første gang de har godkjent bruk av røntgenstråler mot mennesker uten at det foreligger en helsegrunn. Målsettingen med å ta i bruk lav-dose røntgen er udiskutabel. Dette dreier seg om å avdekke kriminalitet, og ifølge tolldirektøren gjør bruk av kroppsskanneren det mulig for Tollvesenet å avdekke smugling raskere enn før. Tollvesenet argumenterer for at tilbud om kroppsskanning er betydelig bedre enn det tradisjonelle, der den mistenkte må bruke spesialtoalett. Men det stilles krav til samtykke. Dersom den mistenkte ikke ønsker å la seg gjennomlyse, må tollerne anmode politiet om å få gjennomført kontrollen på sykehus.

Regelverket er endret, det interessante er hvordan Tollvesenet velger å ta i bruk og følge opp bruken av lav-dose-skanneren. Den første maskinen tas i bruk på Gardermoen, men Tollvesenet håper å få skannere på alle norske flyplasser som mottar direktetrafikk fra utlandet. Det blir derfor interessant å følge med på omfanget av bruken, og hvor mange som kommer til å nekte og dermed må følges opp på sykehus.

Vil Tollvesenet ha kontroll på, og vil de kunne rapportere effekten av dette, og ikke minst: Oppnår man målsettingen? Avdekkes flere smuglere, reduseres helserisikoen for denne gruppen, og i hvilket omfang vil innføringen av lav-dose røntgen påvirke Tollvesenets utøvelse av myndighet?

[email protected]

Powered by Labrador CMS