Først i Europa med ny hjerte-MR

Skåne universitetssjukhus begynte i fjor høst å ta i bruk en ny type hjerte-MR. Denne er den første av sitt slag i Europa, og den åpner for bedre diagnostikk og behandling av hjerteproblemer.

Publisert

– Med denne MR-maskinen har vi mulighet til å se de aller minste blodårene i hjertet, sier Henrik Engblom til Hold Pusten.

Han er lege ved Skåne universitetssjukhus og professor i klinisk fysiologi ved Karolinska Institutet og Lunds universitet.

Den nye maskinen anvendes sammen med en ny teknikk for MR-undersøkelser av hjertet.

– Det er en kvantitativ presisjonsteknikk hvor man får den første passasjen med kontrastmiddel, og hvor man kan beregne hvor mye blod som strømmer gjennom hver del av hjertemuskelen, forklarer Engblom.

Teknikken er utviklet ved National Institute of Health (NIH) i Washington.

– Vi har samarbeidet med dem og gjorde de første kliniske valideringene av teknikken for et par år siden, fortsetter han.

Kan finne ut av uklare brystsmerter

Den nye MR-maskinen er en Magnetom Sola Cardiovascular Edition fra Siemens, og den anvendes kun til hjertediagnostikk. I kombinasjon med den nye MR-teknikken kan den gi en diagnose av uklare brystsmerter, noe det hittil har vært vanskelig å finne årsaken til.

– Spesielt kvinner rammes av uklare brystsmerter uten av man finner ut hvorfor, sier Engblom og fortsetter:

– Med denne teknikken kan vi gi dem en diagnose, for eksempel kan vi oppdage problemer i de mindre blodkarene i hjertet eller vi kan skille mellom de som har problemer i ett kar og de som har problemer i flere kar. Samtidig kan den bidra til at legemidler og behandlingsmetode utvikles da man med dette MR-kameraet også kan se hvordan ulike behandlinger virker.

Metoden, som har vært i klinisk bruk de siste månedene ved Skåne universitetssjukhus, er også nyttig for pasienter med diabetes og hjertetransplantasjon.

Så langt har rundt 400 pasienter blitt undersøkt med den nye maskinen.

– Enda er det imidlertid vanskelig å si hvordan vi har forandret behandlingen, medgir Engblom og legger til:

– Men metoden åpner for mye spennende forskning da den kan bidra til å gi oss kunnskap om mye vi ikke vet i dag, uttaler han.

De planlegger blant annet en studie hvor de skal se på pasienter med hjertetransplantasjon og uklare brystsmerter.

Sparer tid

En av de største fordelene med metoden er at den sparer både pasienter, leger og radiografer for tid.

– Undersøkelsen tar bare 45 minutter, forteller Engblom.

– Så pasienten trenger kun å være én time på sykehuset i motsetning til seks timer som en klinisk rutineundersøkelse tar.

Noe som også frigir ressurser på sykehuset.

Selv om Skåne universitetssjukhus foreløpig er de eneste i Europa som har en slik MR-maskin, så mener han det snart kommer til å bli flere. Fordi Siemens har bestemt seg for å slippe denne teknikken slik at sykehus som har Siemens-kamera vil kunne anvende den.

– I løpet av to år tror jeg dette vil være et produkt som kommer inkludert når man kjøper et Siemens MR-kamera, sier Engblom og legger til:

– Og etter hvert som flere sykehus begynner å bruken maskinen og metoden, så blir vi flere som kan vise mulighetene og begrensningene de har.post@holdpusten.no

Powered by Labrador CMS