Covid-19

Til tross for mildt sagt ekstraordinære tilstander de siste ukene har Bildediagnostisk avdeling på Ahus hele tiden klart å ha full bemanning, ikke minst takket være velvillige radiografer som ikke er redde for å kaste seg rundt, forteller Thomas Gulbrandsen til Hold Pusten.

Gjør klart for neste smittetopp

Ahus har hatt det største trøkket i forbindelse med covid-19-pandemien. Nå puster de ansatte der litt roligere, mens de forbereder seg på neste smittetopp.

Publisert Sist oppdatert

Da det var et faktum at pandemien hadde nådd Norge, var Ahus raskt ute med å forberede seg på en stor strøm av innlagte covid-19-pasienter, blant annet ved å avsette arealer som vanligvis ikke er sengeposter, til koronapasienter.

Det planlegges for at neste topp eller bølge kommer i oktober. Hvis det skjer, vil vi være godt rustet

– Flere sengeområder ble tiltenkt covid-19-pasienter. Det skal ha vært 135 ledige senger til slik bruk på det høyeste, sier Thomas Gulbrandsen, radiograf og foretakstillitsvalgt ved Ahus.

Han presiserer at det ikke dreier seg om fullt utrustede intensivsenger.

– Intensivsenger jobbes det for å få helt opp til 65 av. For at dette skal gå, har det kontinuerlig vært arbeid med å bygge nye smittesluser et cetera, forteller Gulbrandsen.

Tilbake på 80 prosent drift

På Ahus var det per 11. juni bare innlagt én pasient med påvist koronasmitte, denne ligger på intensiv, men uten respirator, opplyser Gulbrandsen. Og nå er sykehuset godt i gang igjen med å utføre polikliniske undersøkelser, selv om driften fortsatt er redusert.

– Her har vi en utfordring knyttet til smittevern og avstand på venteværelsene til de forskjellige modalitetene, sier Thomas Gulbrandsen, som forteller at driften nå er på 80 prosent av det normale.

– Etterslepet er selvfølgelig stort, men det er foreløpig ingen planer om å sette inn ekstra bemanning for å ta igjen dette. Imidlertid har vi fått en ny lab med en PET CT. Denne vil sannsynligvis i starten brukes for å hjelpe til med å ta unna ventelister, sier Gulbrandsen.

Mulig ny topp i oktober

Selv om sykehuset nå er i gul beredskap, og mye har normalisert deg, jobbes det for at de skal ha de 65 intensivsengene klare til neste smittetopp, som er beregnet å komme til høsten.

– Det planlegges for at neste topp eller bølge kommer i oktober. Hvis det skjer, vil vi være godt rustet, sier Gulbrandsen.Han understreker at dette er spekulasjoner og at ingen vet hva fremtiden bringer.

Til tross for at elektive undersøkelser var drastisk redusert i noen uker, har fire av de fem CT-ene de totalt har, vært i drift hele tiden.– Vi har hatt to CT-er i vanlig drift, mens to har vært avsatt til ø-hjelp – én av disse er blitt fast for covid-19 pasienter, eller pasienter med mistanke om covid-19.

Bildediagnostisk avdeling tok dessuten tidlig i bruk et eget mobilt røntgenapparat i ambulansehallen i akuttmottaket. Der foregår det fortsatt en screening med tanke på covid-19-mistanke, og det tas røntgen thorax av alle pasienter med mistenkt smitte.

– Hvordan har det vært med bemanningen, er det ansatte hos dere som har vært smittet av korona? Og er det mange radiografer som har vært/er i karantene?

– Én av våre radiografer fikk påvist covid-19-smitte i april, noe som førte til at vi hadde 10-12 radiografer som var i karantene fordi de hadde vært på vakt samtidig med vedkommende. Ingen av disse viste seg å være smittet. I tillegg fikk en av radiologene ved avdelingen påvist smitte, uten at det nødvendiggjorde karatene for andre ansatte. Så totalt sett har bemanningen vært veldig normal hos oss, og vi har ikke hatt mye frafall.

– Så dere har klart å ha nok folk på post i denne situasjonen?

– I starten av perioden ble det noe overtid og forskjøvede vakter. Dette reduserte seg noe etter at vi har fikk en ny turnus, beredskapsturnus, aktivert på en ukes varsel – som følge av lokal avtale om endring av varslingstid datert 5. mars. Den innebærer blant annet at vi har oppbemannet våre natte- og helgevakter.

Og for å ha nok folk å sette inn, hentet de inn flere radiografikyndige utenfra:

– Det har vært ganske mange radiografer som vanligvis ikke jobber som radiograf, som har meldt seg til tjeneste, og det er veldig bra! Vi har også nylig vært i ansettelsesprosesser, så vi hadde fra før mange søkere som vi tok kontakt med. Ellers er det blitt ansatt flere vikarer, og vi har satt inn andre- og tredjeårsstudenter i radiografi for å få bemanningskabalen til å gå opp, forteller Gulbrandsen.

Holder koken gjennom sommeren

Bemanningen gjennom sommeren vil være høyere enn normalt, da de ikke kan risikere å gå på sparebluss hvis koronatallene skulle øke kraftig igjen.

– Det innebærer at mange radiografer har påtatt seg å jobbe ekstra helger og netter i ukene som kommer, sier Gulbrandsen og legger til:

– Dessuten gjør jo restriksjonene at flere er lettere tilgjengelig enn normalt hvis det skulle komme uforutsett fravær. For de som har krav på forhøyede overtidssatser, kan det nok være fristende å ta på seg noen ekstravakter, når de ikke kan reise utenlands uansett.

– Det har vært mye snakk om mangel på smittevernutstyr, hvordan er situasjonen med tanke på det hos dere på bildediagnostikk nå, har dere nok beskyttelsesutstyr?

– Om vi har fått nok, er en vurderingssak. Ved røntgen har vi nå nok utstyr til de ansatte som jobber med covid-19-pasienter, bortsett fra at vi mangler noe på hetter. Dette kan derimot endre seg, så det er bra at både Ahus og Helse Sør-Øst jobber kontinuerlig med dette.

– Er det vanskelig å vite om man er godt nok beskyttet i møte med covid-19-pasienter?

– Det er ikke utfordrende å beskytte seg godt nok i mine øyne hvis man har lært seg de basale smittevernrutinene. Vi har nå mye bedre rutiner og har en bedre kontroll rundt det å vite hvem som har mulig smitte eller påvist. Den største utfordringen er de pasientene som kommer inn poliklinisk som man aldri kan vite om har blitt smittet, sier Gulbrandsen som har en melding til alle sine radiografkolleger:

– Jeg vil takke alle radiografer i Norge for den gode jobben de gjør, og spesielt nå i denne perioden. Stå på, vi skal komme oss tilbake til den normale hverdagen!tone.rise@holdpusten.no

Les også: Radiografer ved Ahus reagerer på forskjellsbehandling knyttet til utvidede overtidssatser under pandemien.

Powered by Labrador CMS