Ekstrakostnadene knyttet til innføringen av det nye røntgensystemet på Sykehuset Innlandet var nylig tema i Stortingets spørretime.
Ekstrakostnadene knyttet til innføringen av det nye røntgensystemet på Sykehuset Innlandet var nylig tema i Stortingets spørretime.

Hvem tar ekstraregningen?

Problemene rundt innføringen nytt røntgensystem ved Sykehuset Innlandet gir en ekstraregning på 15 millioner kroner i året. Men hvem tar regningen. 

Publisert

Venstres Stortingsrepresentant for Oppland, Kjetil Kjenseth, tok opp spørsmålet i Stortingets spørretime.

Jeg mener Helse Sør-Øst bør dekke alle ekstrakostnadene.

– Det at systemet ikke var klart ved levering, har gitt sykehuset masse ekstra utgifter på grunn av tilpasning og for å sikre pasientsikkerheten, sier Kjenseth til Hold Pusten og understerker:

– Jeg mener Helse Sør-Øst bør dekke alle ekstrakostnadene.Ekstrakostnadene er kalkulert til 15 millioner kroner i året.

I dialog

Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte i spørretimen at Helse Sør-Øst etter hans oppfatning er åpne for å kompensere ekstrautgiftene.Konserndirektør i Helse Sør-Øst Atle Brynestad har følgende å si til Hold Pusten om temaet:

– Vi er i dialog med Sykehuset Innlandet om de økonomiske forholdene og legger til grunn at det skal gjøres en helhetlig vurdering basert på de ulemper merarbeidet i prosjektet har påført helseforetaket.

Dette bekrefter Sykehuset Innlandet overfor Hold Pusten.

– Sykehuset er i samtale med Helse Sør-Øst om dekking av ekstrautgiftene utfordringene rundt innføringen har medført, sier sykehusets viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum.

Hun understreker at utfordringene har vært store, og at de spesielt har måttet iverksette tiltak for å sørge for pasientsikkerheten.

Hvis sykehuset blir stående igjen med et system som ingen andre bruker, vil de få et rekrutteringsproblem med tanke på radiologer og radiografer.

Frykter sykehuset blir stående alene

Kjenseth i Venstre sier også at han tror det er vilje til en kompensasjon fra Helse Sør-Øst sin side.

– Men spørsmålet er størrelsen på denne, avklarer han.

Han er videre bekymret for at sykehuset skal bli sittende fast med et helt annet røntgensystem enn resten av helseregionen hvis Helse Sør-Øst velger å avslutte kontrakten med Carestream, leverandøren av systemet.

– Hvis sykehuset blir stående igjen med et system som ingen andre bruker, vil de få et rekrutteringsproblem med tanke på radiologer og radiografer, sier han og legger til:

– Det vil også innebære masse opplæring, tilpasning og sårbarhet i driften. Skulle dette scenariet inntreffe, blir det store spørsmålet om sykehuset må bruke systemet til et eventuelt nytt fellessykehus kommer.

– Og det er det antakelig ti år til, sier stortingsrepresentanten.

Etter Kjenseths mening bør leverandøren byttes, og Sykehuset Innlandet bør slippe å bruke systemet.

Det er ikke noe nytt at det er store feilanskaffelser på IKT-feltet i offentlig sektor.

– Carestream sier at man må over på en nyere versjon, men hvilke garantier har vi for at det vil løse utfordringene med utviklingskostnader? spør han.

Alternativ utredning

Når det gjelder mulighetene for å avslutte kontrakten med Carestream, uttaler konserndirektør Brynestad følgende:

– Helse Sør-Øst har bedt om en utredning av alternative planer for regional radiologiløsning, og denne vil bli oversendt oss for både faglig, juridisk og økonomisk vurdering.

Astrid Bugge Mjærum ved Sykehuset Innlandet sier at det viktigste for dem er å få et radiologisk system som er trygt for pasientene, og som også er et hensiktsmessig verktøy for de ansatte.

– Vi avventer vurderingen i Helse Sør-Øst og vil vurdere betydingen når vi ser hva de foreslår for hele regionen og Sykehuset Innlandet, meddeler hun.

Venstres Stortingsrepresentant mener på sin side at røntgensystemet som Helse Sør-Øst kjøpte, var en feil anskaffelse.

– Og det er ikke noe nytt at det er store feilanskaffelser på IKT-feltet i offentlig sektor, sier han.

– Dette bunner nok i enorme ambisjoner og liten kompetanse; man tror man kan kjøpe seg et system og implementere det, men så enkelt er det ikke.[email protected]