COVID-19 og UL

Kan gi tidlig svar hos koronapasienter

Italienerne ser nærmere på om lungeultralyd kan være effektivt for å oppdage lungebetennelse hos covid-19-pasienter.

Publisert

Det er forskere ved det italienske sykehuset Guglielmo de Saliceto som har satt i gang en studie som har spesielt til hensikt å vurdere om lungeultralyd kan være et effektivt hjelpemiddel for å diagnostisere lungebetennelse ved covid-19-infeksjon.

I forbindelse med covid-19 ser vi et helt særegent mønster ved lungeultralyd.

Tidlige resultater av denne er omtalt på diagnosticimaging.com. Studien sammenligner resultatene av CT og lungeultralyd blant covid-19-pasienter på akuttmottak, og den kommer frem til at de to undersñkelsesmetodene sammenfaller i høy grad.

Forskerne presiserer at det trengs flere studier, men de anbefaler lungeultralyd som et tidlig diagnostisk hjelpemiddel for koronarelatert lungebetennelse blant pasienter på akutten.

Raskere og smidigere

– Hvis forskningsresultatene viser at ultralyd er presist nok ved covid-19, så er dette en mye raskere og smidigere måte å kunne påvise tilstanden på, sier sonograf og leder av Ultralydklinikken Dag Harald Hovind til Hold Pusten.

– Pluss at vi har fordelen med at dette ikke gir ioniserende stråling.

Han legger til at det er viktig at ultralyden må utføres på riktig måte.

– Ulempen er at radiografer uten videreutdanning innen ultralyd ikke kan utføre disse undersøkelsene, og at man må tilkalle lege når det skal tas ultralyd. Derfor har man ikke så mange som kan kjøre ultralyd som det man har til å ta CT-undersøkelser.

Umiddelbare svar

Når det gjelder bruken av lungeultralyd i Norge, sier Peder Langeland Myhre til Hold Pusten at dette er noe som har kommet de siste ti årene.

Myhre er lege ved Ahus og forsker ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved Universitetet i Oslo. Nylig publiserte han blant annet en artikkel i Indremedisineren hvor han uttaler seg nærmere om mulighetene ved lungeultralyd.

– Før ble man bare irritert når ultralydproben kom over lungene, fordi da ble det masse støy, men nå har man lært seg å tolke denne støyen, og det viser seg at det gir mye informasjon, sier han videre til Hold Pusten.

De har spesielt brukt lungeultralyd for å se på stuving i lungevevet til pasienter med hjertesvikt.

– Og nå i forbindelse med covid-19 ser vi et helt særegent mønster ved lungeultralyd, fortsetter han.

– Den store fordelen med denne teknikken er at den er veldig tilgjengelig og svært rask å utføre.

Hvilken som helst ultralydmaskin kan brukes.

– Ved Ahus bruker vi mye en håndholdt ultralyd som vi får plass til i lomma, og vi har benyttet denne for å følge opp covid-19-pasienter på intensivavdelingen, sier han.

– Og selv har jeg brukt den på pasienter med tungpust som har en kjent hjertesvikt, for å se om årsaken til tungpusten er covid-19 eller hjertesykdom.

Noe han understreker er nyttig da man her får svarene umiddelbart mens svaret på covid-19-prøven først er klar dagen etter.

Selve ultralydundersøkelsene er unnagjort i løpet av tre minutter.

– Det er i grunnen ganske enkle mønstre man ser etter, forklarer Myhre.

– Man deler brystkassen i åtte soner og ser på lungevevet for hver sone, på pleurahinnen og på strekene som går ned i lungevevet.

Pandemien kan bidra til mer lungeultralyd

De enkle ultralydundersøkelsene, den nyttige informasjonen de kan gi, og tilgjengeligheten av ultralydutstyr til tross, så forteller Myhre at lungeultralyd blir brukt forholdvis lite i Norge ennå.

– Men jeg tror koronapandemien kan forandre dette slik at vi begynner å bruke mer lungeultralyd, sier han.

– De håndholdte ultralydapparatene er også praktiske med tanke smitteutfordringen vi har ved covid-19, da det er små apparater som man lett desinfiserer skjerm og probe på.

Han legger imidlertid vekt på at CT er gullstandarden når det gjelder covid-19.– CT gir et mye bedre bilde som man kan sitte og analysere i fred og ro, presiserer han.

– Ved ultralyd beveger lungene seg mens man puster inn og ut, derfor er det vanskeligere, men en erfaren undersøker kan likevel få en bra oversikt.

På akutt- og intensivavdelingen understreker han at ultralyd er svært nyttig.

– Man kan gjøre den raskt, og man kan gjenta undersøkelsene flere ganger fordi det ikke er noe stråling.post@holdpusten.no

Powered by Labrador CMS