COVID-19

Korona og CT-ens viktige rolle

CT gir et godt bilde av affektasjoner i lungene hos koronapasienter og er spesielt nyttig når det oppstår komplikasjoner. Nå skal det også benyttes for å studere langtidsvirkninger.

Publisert

– Ved Ahus har vi brukt CT for å påvise komplikasjoner ved covid-19-infeksjon, sier Haseem Ashraf til Hold Pusten.

 Det vi ønsker å finne ut av, er om noen får varige skader i lungene som arr eller fibrose. Dette er noe vi ser godt på CT, men ikke på røntgen thorax.

Han er overlege på thoraxenheten ved Ahus og leder i Norsk forening for thoraxradiologi.

– Det kan for eksempel være at det kommer væske i lungehinnen, eller at man mistenker at det har kommet en blodpropp i lungene, og dette ser man godt på en CT, fortsetter Ashraf og legger til:

– Covid-19 er en ny sykdom, så det er mye vi ikke vet ennå, men det er en del forskning som indikerer at sykdommer øker tendensen for å få blodpropp i lungene.

Gir god pekepinn

I februar inkluderte Verdens helseorganisasjon CT som diagnostisk metode for covid-19.

– Men man anbefaler fortsatt ikke CT for å diagnostisere covid-19, sier Ashraf.

Dette til tross for at sensitiviteten ved CT er relativt høy.

– Men spesifisiteten er fremdeles lav, sier han.

– I tillegg er det en smitterisiko for pasienter som kommer etter når man har hatt en covid-19-pasient i scanneren.

Haseem Ashraf.

Ashraf forteller videre at det finnes scenarier hvor pasienten ikke har klassiske covid-19-symptomer og covid-19-testen er negativ hvor de velger å ta en CT for å se på om det er andre sykdommer som gjør seg gjeldende eller for å bestyrke mistanken om at dette er covid-19.

– Og hvis CT-bildet indikerer at dette kan være covid-19, så sendes pasienten til ny test, sier radiologen og legger til:

– Andre ganger tar man CT av pasienter som kommer inn med magesmerter, og når man tar bilder av magen, så er nedre del av lungene med, og da har det skjedd at vi ser noen covid-suspekte forandringer i lungene.

Pasientene sendes da videre for å testes for korona.

– I slike tilfeller gir CT en pekepinn og er med på å stille en diagnose, sier Ashraf.

– Men vi bruker ikke CT for å stille en endelig covid-19-diagnose, understreker han.

Et av problemene han trekker frem ved CT som diagnostisk metode, er at lungeforandringer som ligner på dem man ser ved covid-19, også kan representere andre lungesykdommer.

– Spesifisiteten er altså lav, og derfor anbefaler man ikke CT til diagnostikk av covid-19, understreker han.

Røntgen thorax versus CT

Når det gjelder røntgen thorax, er dette er lite sensitivt med hensyn til Covid.

– I starten får man det som kalles matt-glass-fortetninger når man har covid-infeksjon, og dette er fortetninger som det er vanskelig å se på vanlig røntgen, forteller Ashraf.

– Man kan for eksempel ha noen fortetninger som man ved thorax-røntgen tolker feil. Ved CT er de riktignok lettere å se. Det tas imidlertid som oftest thorax-røntgen av alle covid-pasienter.

– Det er for det første for å få et innkomstbilde for å se hvordan det ser ut, og for det andre for å utelukke at det er noe annet som feiler pasienten, avklarer Ashraf.

– Man utelukker for eksempel at lungene er fylt med væske, at hjertet er stort, eller at lungene har kollapset, og at det ikke er slike faktorer som er årsaken til symptomene.

For oppfølgingen av pasientene og monitorering av behandling, sier han at man kan ta vanlig røntgen når det ikke er mistanke om komplikasjoner.

– Dette gjelder hvis pasienten har fortetninger som man vil sikre at forsvinner over tid og hvis pasienten klinisk sett har det bra, utdyper han.

– Men hvis det er tegn på komplikasjoner som alvorlig infeksjon, infiserte lunger eller at pasienten har mye væske i lungene, er det bedre å kartlegge med CT.

Studier av langtidseffekter

Et av spørsmålene som henger i luften, er hva som skjer med lungene etter en covid-19-infeksjon.

– Vi jobber nå med flere studier på dette, forteller Ashraf.

– Det vi ønsker å finne ut av, er om noen får varige skader i lungene som arr eller fibrose. Dette er noe vi ser godt på CT, men ikke på røntgen thorax. CT er derfor best egnet til dette formålet da det er klart bedre til å visualisere forandringene i lungene enn vanlig røntgen, utdyper radiologen.post@holdpusten.no

Powered by Labrador CMS