Misnøye på Ahus

Det er ikke bare bare å velge ut hvem som skal få vaksine først.

Kritisk til vaksineprioritering

Tenk deg at du står i førstelinjen ved det sykehuset som har det største koronasmittetrykket i landet, og de du jobber skulder ved skulder med i akutteamet ditt, er prioritert i vaksinekøen, men ikke du. Fordi du er radiograf. Høres det greit ut?

Publisert Sist oppdatert

Dette var virkeligheten for flere radiografer ved Ahus rett over nyttår. Da kom det for en dag at radiografene som jobber direkte med koronapasienter, for eksempel i akuttteam på koronaintensiv og CT-lab, ikke var blant de prioriterte i vaksinekøen, til tross for at Ahus er det sykehuset med størst smittetrykk i hele landet og radiografene det er snakk om, uten tvil står i den mye omtalte førstelinjen.

Radiografene i akutteamene reagerte særlig på at ansatte fra de andre yrkesgruppene i samme team var prioritert i vaksinekøen, mens de selv altså måtte vente. Dette skal også representanter fra andre yrkesgrupper på akutten ha reagert på.

I et kommentarfelt på Facebook skriver en Ahus-radiograf at vedkommende den dagen kommentaren skrives, har tatt CT av over ti positive og av enda flere som var uavklart med tanke på smitte, og bragt og hentet en rekke covid-19-pasienter til og fra intensiv. Til tross for slike dager på jobb, var altså ikke vedkommende prioritert i vaksinekøen i utgangspunktet.

Andre fleiper i det samme kommentarfeltet med at Facebook-kampanjen «Jeg skal ta koronavaksinen» for dem heller burde hete «Jeg får ikke koronavaksinen».

Tok affære
– I slutten av januar testet to radiografer som jobber med koronapasienter ved Ahus positivt for korona, noe som satte minst ti radiografer ved Ahus Nordbyhagen i karantene, så det er klart vi syntes det hastet med å få vaskinert radiografene i førstelinjen, sier foretakstillitsvalgt for radiografene ved Ahus, Thomas Gulbrandsen.

I samarbeid med ledelsen ved Bildediagnostisk avdeling ved Ahus var Gulbrandsen den første uken etter nyttår i kontakt både med smittevernoverlege, bedriftshelsetjenesten og sykehusets toppledelse og presset på for at praksisen skulle endres, men først den 26. januar kom det melding om at 14 doser ble tilgjengelig for de aktuelle radiografene, pluss at det kom beskjed om at de skulle få 14 til, dagen etter.

Ifølge Gulbrandsen er grunnen til at ikke radiografene i førstelinjen var prioritert i utgangspunktet, at sykehuset fulgte et planverk for vaksineprioritering med tanke på en eventuell influensapandemi. Denne skal ha blitt utarbeidet før covid-19 traff Norge.

– Hører det ikke da med til historien at radiografer er mer sentrale i den pågående pandemien enn de kanskje hadde vært i en influensapandemi, da korona er et lungevirus, og man tar røntgen eller CT thorax av alle inneliggende koronapasienter (som regel flere ganger) og av alle de som kommer til sykehuset med mistanke om covid-19, vil jeg tro?

– Det kan du si, men uansett stiller jeg meg undrende til at ikke tillitsvalgt for radigrafene har vært involvert i prosessen med utarbeidelsen av planverket og ROS-analyser utarbeidet på forhånd. Og til at det skulle gå tre uker før radiografene i akutteamet fikk vaksine, når de andre fagfolkene i samme team fikk fra første runde, sier Gulbrandsen og legger til:

– Det er bra at de tok til fornuft til slutt, men det tok sin tid.

Tar ikke selvkritikk
Ifølge leder ved bedriftshelsetjenesten ved Ahus, Karl Johan Seim-Wikse, gikk de første vaksinene ved sykehuset til prioriteringsgruppe 1, definert fra Helse Sør-Øst.

– Denne gruppen sammenfaller i stor grad med planverk ved Ahus for pandemisk influensa, som ble revidert senest høsten 2020. Fordelingen fulgte planverket slik det foreligger. Ahus har klart å opprettholde driften ved sykehuset over lengre tid i den krevende situasjonen som pandemien medfører, og med gode rutiner har vi hatt lav grad av smitte blant ansatte, skriver Seim-Wikse i en epost til Hold Pusten.

– Etter at vaksineringen av medarbeiderne i prioriteringsgruppe 1 var gjennomført hadde vi gjenstående vaksiner som kunne fordeles til andre ansatte som også vurderes å være utsatt for eksponering og er viktige for kritisk drift av sykehuset. Det vil si at vi har kunnet starte forsiktig opp innen prioriteringsgruppe 2. Derfor fikk også de aktuelle radiografene mulighet til å få vaksine nå», skriver han videre.

– Har du forståelse for at det kom reaksjoner da radiografer i akutteamene ikke fikk vaksine i starten mens kollegene fra andre yrkesgrupper i samme team fikk det?

– Ikke alle kan få vaksinen på en gang. Vi har prioritert ut fra vår pandemiplan og foreliggende ROS-analyser i klinikkene. Nå håper vi Ahus-medarbeiderne kan få flere vaksiner og forbereder for fordeling av disse.

– Forståelig at de føler seg oversett
– De få tilbakemeldingene vi har fått fra våre medlemmer når det gjelder prioriteringen av vaksiner, er stort sett positive, sier forbundsleder Bent Ronny Mikalsen i Norsk Radiografforbund.

Ett sted som skiller seg negativt ut, er nettopp Ahus, forteller forbundslederen.

– Vi reagerte på at ikke radiografer som betjener akuttmottak og intensiv, altså områder som faktisk har smittetrykket, var prioritert fra start av, derfor hadde vi mye kontakt med tillitsvalgte ved Ahus rett over nyttår, og prioriteringen ble påklaget både til ledelsen og til FHI, sier Mikalsen.

– Etter det Hold Pusten erfarer, er det flere steder radiografer (og andre) på akutten må vente med vaksine, mens for eksempel deres kolleger på angio/intervensjon er høyere prioritert i køen, da disse er vanskeligere å erstatte ved sykdom. Uansett er det full mundur som gjelder med tanke på beskyttelse. Er det da så ille at også radiografene på Ahus måtte vente?

– Så lenge Ahus har det største smittetrykket i hele landet, burde radiografene i akutteamene prioriteres i vaksinekøen på lik linje med sine kolleger fra andre yrkesgrupper. Når dette ikke var tilfelle, er det forståelig at de følte seg oversett.

– Kritiske røster har tatt til orde, blant annet på Facebook, for at forbundet ikke gjør nok for å fronte «den oversette gruppen radiografene er», som én formulerer det, med tanke på vaksine. Hva vil du svare dem, gjør dere nok?

– Det er som sagt opp til foretakene selv hvordan de vil prioritere, men vi har stilt spørsmål til FHI og presset på overfor Ahus for at radiografene i førstelinjen der skal få vaksine. Det fikk de jo omsider, selv om det tok sin tid, sier Mikalsen og legger til:

– Generelt har vi altså fått få henvendelser om vaksineprioritering, og det kan tyde på at det gjøres noenlunde fornuftige prioriteringer der ute. Hovedproblemet, overalt, er for få vaksiner.
tone.rise@holdpusten.no

Hold Pusten har prøvd å komme i kontakt med smittevernoverlegen ved Ahus, men foreløpig uten hell.

Tips oss!

Er det noe du synes Hold Pusten burde skrive om? Send en mail til post@holdpusten.no, kan godt være vi tar deg på ordet!

Powered by Labrador CMS