Mindre mammovondt enn ventet

Ifølge en studie synes kvinner mammografi er mindre vondt enn antatt. Unntaket er hvis de har smerter i nakke og skuldre fra før.

Publisert

Bak studien, som ble publisert i European Journal of Radiology tidligere i år, står Kreftregisteret.

Kvinner som fikk lite kompresjon rapporterte mer smerte enn de som fikk mye. Solveig Hofvind

– Kvinnenes opplevelse av smerte og ubehag var lavere enn forventet, sier Solveig Hofvind til Hold Pusten. Hun er prosjektleder ved Kreftregisteret og leder av Mammografiprogrammet.

Hun forteller visere at en av motivasjonene for studien var å bekrefte eller avkrefte hvorvidt kvinner synes det er smertefullt å gjennomføre mammografiundersøkelse.

Kvinnene i studien vurderte smerten de opplevde i forbindelse med undersøkelsen på en skala fra null til ti, og gjennomsnittsscore lå på 2,5.I tillegg så studien på hvordan type kompresjonsplate og trykk påvirket smerte. Resultatene indikerer at smerte ikke hadde sammenheng med kompresjonsplate eller press.

Radiografens viktige rolle

Smerten kvinnene opplevde, viste seg å være nesten den samme ved de tre kompresjonsplatene som ble sammenlignet.

– Kvinner som fikk lite kompresjon rapporterte mer smerte enn de som fikk mye, sier Hofvind og spesifiserer:

Hofvind mener dette viser at smerte er knyttet til andre faktorer, og forteller at radiografen her spiller en viktig rolle.

Radiograf Caroline Hantho fra Stavanger universitetssjukehus bidro i studien, og i Kreftregisterets egen omtale av studien sier hun at det er avgjørende at kvinnene klarer å slappe av i skuldre og overkropp for å få plassert dem godt inn i apparatet. Dette for å sikre at bildene blir gode og at de opplever mindre smerte og ubehag i forbindelse med mammografiundersøkelsen.

– Det viktigste er at jeg som radiograf samarbeider godt med kvinnen og tar hensyn dersom hun har vonde skuldre eller nakke, sier Hantho.

Søkelys på kvinnen

Hofvind understreker at studien viser hvor avgjørende det er at radiografene som utfører undersøkelsene, har søkelys på kvinnen som skal screenes.

– Dette er banalt, men utrolig viktig å bli minnet på, sier hun.

Radiografenes kommunikasjon med kvinnen og radiografenes kommunikasjon seg imellom er følgelig essensiell.

– Og så må det være en bevisstgjøring med hensyn til posisjonering og om det er faktorer som vi kan jobbe med for at kvinnene skal føle undersøkelsen enda mindre ubehagelig, forsetter lederen av Mammografiprogrammet.

Hun er også opptatt av hvordan intervjuet før screeningundersøkelsen kan optimaliseres.

– En bacheloroppgave fra OsloMet avslørte her manglende prosedyrer ved flere sentre, sier hun og legger til:

– Dette er vi i ferd med å bedre i forbindelse med en oppdatering av Kvalitetsmanualen i Mammografiprogrammet.[email protected]