ARKIVFOTO: ANNE ELISABETH NÆSS
ARKIVFOTO: ANNE ELISABETH NÆSS

Mobilrøntgen til Forsker Grand Prix

Radiograf Elin Kjelle tar doktorgrad på mobilrøntgen. Nå får hun være med i Forsker Grand Prix.

Publisert

– Jeg håper dette fører til at flere får høre om mobilrøntgen og forskningen rundt dette, sier Kjelle til Hold Pusten.

Den regionale finalen går av stabelen i Porsgrunn 21. september.

Forskingsprosjektet hennes er knyttet til den rullende røntgentjenesten til sykehjem ved Vestre Viken HF, som har vært i drift siden 2013.

Radiografen forteller at hun ønsket å ta en doktorgrad, men at hun ikke hadde noe konkret prosjekt i takene da hun kom i kontakt med de som drev med mobilrøntgen i Vestre Viken.

– Og de ville veldig gjerne ha et forskningsprosjekt på mobilrøntgen, spesielt rettet mot samfunnsøkonomi, sier hun.

Elin Kjelle. Foto: HSN
Elin Kjelle. Foto: HSN

Til pasientens besteKjelle engasjerte seg og fikk innvilget en stipendiatstilling ved Høgskolen i Sør-Øst Norge.

– I utgangspunktet lurte jeg på samfunnsspørsmål, som samfunnsøkonomisk lønnsomhet og om det finnes barrierer i helsevesenet eller politisk for å starte med mobilrøntgen forteller radiografen og legger til:

– Jeg ønsket også å se på om bruken av bildediagnostikk blant sykehjemspasienter endres når en slik tjeneste innføres.

Prosjektet ble delt opp i fire delstudier, og det første og eneste som er publisert så langt, er en systematisk litteraturstudie.

– Denne viser at mobilrøntgen er til det beste for pasientene, og at det er billigere enn å sende pasientene inn til sykehuset for undersøkelse, understreker Kjelle som nå er halvveis i den fireårige stipendiatperioden sin.

For tiden arbeider hun med delstudie nummer to, som er en intervjustudie.

– Jeg har intervjuet ledere om barrierer og suksesskriterier i forbindelse med temaet, forklarer hun.

Må tørre å tenke annerledesBlant spørsmålene hun ønsker å få svar på, er hvorfor mobile røntgentjenester ikke er mer utbredt i Norge.

– Så langt har jeg snakket med ledere i helseforetakene og i kommunene, sier hun og avklarer:

– De trekker hovedsakelig frem at økonomien er det største hinderet.

Hun mener derfor at det burde øremerkes midler til mobile røntgentjenester eller at utreisende tjenester bør få egne refusjonskoder.

– Man trenger også ledere og radiografer som tør å tenke annerledes og som ser at mobilrøntgen er lønnsomt selv om radiografen som reiser ut, ikke får tatt så mange pasienter på en dag, poengterer Kjelle.[email protected]