Nå kan du søke stipend fra NRF!

Norsk Radiografforbund har lyst ut sine årlige stipender til hhv. utdanning og FOU-prosjekter. Her er det du trenger å vite.

Publisert

Norsk Radiografforbunds utdanningsstipend 2020

I 2020 kan det søkes støtte til: Videreutdanninger og mastergradsstudier. Ved tildeling vil studieretninger innen radiografi, beskrivende radiografi, sonografi, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges. Søknadsfristen er 15. mai.

Norsk Radiografforbunds FOU-stipend 2020

Også i år kan det søkes støtte til faglige og vitenskapelige prosjekter.  

For begge stipendene gjelder det at du må ha vært medlem i NRF i minst ett år for å kunne søke, og du må være ajour med kontingentinnbetalingen. 

Det stilles krav til dokumentasjon på det man søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om hvorvidt det søkes støtte fra andre instanser. 

Søknadsskjema og retningslinjer finner du på radiograf.no. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til [email protected].

Fokusområder for 2020 er: Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og kvalitetsutvikling innen bildediagnostikk, radiografi og stråleterapi. Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert NRF medlemmer til nye roller og der arbeidsoppgaver har bidratt til økt effektivitet og kvalitet i helsetjenestene. Søknadsfristen er 15. mai.

Powered by Labrador CMS