NRFs utdanningsstipend

Publisert

Det er tid for å søke Norsk Radiografforbunds utdanningsstipend for 2018. I år er pottensom skal fordeles, på 100 000 kroner, og du kan søke støtte til videreutdanning og mastergradsstudier.

Ved tildeling vil studieretninger innen radiografi, beskrivende radiograf, sonografi, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges.

Søknadsfrist er 1. mai 2018.

Tildelingen skjer innen 15. juni 2018.

For å kunne søke må du være medlem i Norsk Radiografforbund med ett års fartstid eller mer og ajour med kontingentinnbetalingen. Søknadsskjema og retningslinjer finner du på her.

Har du spørsmål, send en mail til: [email protected]