Disse får stipend!

Forbundsstyret i Norsk Radiografforbund har behandlet årets søknader til FoU-stipender, her er de som er tildelt støtte.

Publisert

Albertina Rusandu, kroner 15 000 for presentasjon og bekjentgjøring av kvalitetssikringsstudiene «Individualisering av protokoller for CT lungeemboli» og «Jodholdige kontrastmedia og deres effekt på skjoldbruskfunksjon».

Cathrine Helgestad Kristiansen, kroner 15 000 for presentasjon og bekjentgjøring av prosjektet «Ultra low iodine loaded spectral CT angiography (CTA) of the lower limb; A randomized controlled trial».

Eivind Richter Andersen, kroner 40 000 til ph.d.-prosjektet: «Optimalisering av Radiologiske tjenester» ved NTNU.

Anne Kathrin Ertzaas, kroner 40 000 til workshop i Mammografiscreeningens faggruppe «Fra PGMI til PAI i mammografiscreening».

Isabel Krohn, kroner 40 000 til prosjekt i forbindelse med masterstudie: «Formidling av utvidet informasjon og undersøkelsesresultat umiddelbart etter diagnostisk CT-undersøkelse av koronarkar».

Mette Karen Henning, kroner 10 000 til presentasjon og bekjentgjøring av ph.d.-prosjektet «Improved chest CT diagnostic and contrast medium administration».

Wilhelm Iversen, kroner 40 000 til kvalitetssikringsprosjekt innen MR -perfusjon: «Ikke-kontrastforsterket MR-perfusjon av hjernen: reliabilitet, reproduserbarhet og sammenlikning av to ASL-metoder».

NRFs stipender

Hvert år deler Norsk Radiografforbund ut stipender til videreutdanning og FoU-arbeid. For å kunne søke må du være medlem i forbundet (og ha vært det i minst ett år). Les mer om stipendordningene her.

Powered by Labrador CMS