Foto: Arto/Fotolia
Foto: Arto/Fotolia

Anklager om feilinformasjon i Danmark

Mammografiscreeningdebatten ruller også i Danmark – med sterkere ord og hardere fronter enn i Norge.

Publisert Sist oppdatert
Ekspertene har delt seg i to fløyer – en for og en imot screening, melder Dagens Medicin, Danmark. Uenighetene har imidlertid ikke stoppet der. Debatten har nå kulminert med at professor ved det Nordiske Cochrane Center, Peter Gøtzsche, har sendt en personlig klage over en kollega, og anklaget Sundhedsstyrelsen for lovbrudd. Den personlige klagen er rettet mot lederen for brystkirurgisk avdeling ved Rigshospitalet, Niels Kroman. Årsaken er ifølge Gøtzsche, at Niels Kroman feilinformerer befolkningen. – Mer skade enn gavn Ifølge Dagens Medicin har Gøtzsche de siste syv år har gjort det til sin merkesak å bevise at brystkreftscreening ikke nytter, men gjør mer skade enn gavn på grunn av overdiagnostikk. 31. oktober publiserte Gøtzsche en kronikk på nettsiden Videnskab.dk, hvor han hevder at Sundhedsstyrelsen bevisst unngår å basere sin informasjonsfolder og anbefalinger vedrørende mammografiscreening på de mest pålitelige studier som finnes. Kronikken hadde tittelen ”Hvorfor fejlinformerer Sundhedsstyrelsen om mammografiscreening?” Har innhentet råd Overlege og kontorsjef i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, svarer slik på anklagene: – Det er alltid en utfordring å formidle vitenskapelig og sunnhetsfaglig informasjon til et bredt publikum, og ved utarbeidelsen av informasjonsmaterialet har Sundhedsstyrelsen derfor innhentet bred faglig rådgivning, sier han til videnskap.dk. – Sundhedsstyrelsen er alltid åpen for drøftelser med de faglige miljøene, og på bakgrunn av den siste tids debatt vurderer vi om det på et tidspunkt er nødvendig å igjen høre de forskjellige synspunkter, sier han. – Jeg er smigret I kronikken kritiserer Peter Gøtzsche også professor Elsebeth Lynge fra Københavns Universitet, og hennes studier, som han mener har hatt stor innflytelse på screeningpolitikken og den informasjonen som gis til kvinnene. Elsebeth Lynge har gitt denne kommentaren til Gøtzsches kritikk. – Jeg er smigret over at Peter Gøtzsche tillegger mine undersøkelser så stor betydning for mammografiscreening, men det er en ære, jeg deler med ganske mange utenlandske kolleger. Jeg anbefaler, at man leser våre originale publikasjoner i stedet for Peter Gøtzsches fortolkninger. Les hele artikkelen i Dagens Medicin. Les Sundhedsstyrelsens svar til Peter Gøtzsche.