Foto: Fotolia
Foto: Fotolia

Antall undersøkelser stabiliseres

Det utføres dobbelt så mange ultralydundersøkelser i Danmark som i Norge, mens det er omvendt med CT og MR. Begge land har opplevd stor vekst i antall røntgenundersøkelser de siste årene.

Publisert Sist oppdatert
Etter en kraftig stigning flater antall røntgenundersøkelser ut i Norge. I 2008 ble det foretatt ca. 4,2 millioner undersøkelser, noe som tilsvarer ca. 900 bilder pr. 1000 innbyggere. Umiddelbart kan det være vanskelig å sammenligne tallene i Norge og Danmark, ettersom Danmark kun registrerer antall undersøkelser, og ikke hvor mange bilder som tas ved konvesjonell røntgen. I Norge samler man inn detaljert informasjon om undersøkelsene. Mer ultralyd i Danmark Det er likevel mulig å sammenligne landene på en rekke områder, blandt annet når det gjelder antall av forskjellige typer undersøkelser. I 2008 ble det utført 811 undersøkelser pr. 1000 innbyggere, og hvis man ser nærmere på tallene, er det tydelig at selv om antallet undersøkelser pr. borger ikke er så forskjellig fra Norges, er det stor forskjell på hvordan undersøkelsene fordeler seg:
  • Det ble foretatt dobbelt så mange ultralydundersøkelser i Danmark som i Norge
  • Det er omvendt med både CT og MR
  • Antall røntgenundersøkelser er stort sett det samme
Tallet stabiliserer seg Også i Danmark har det vært stor økning i antall undersøkelser de siste årene. I 2003 ble det gjennomført ca. 3,5 millioner undersøkelser, tilsvarende 647 pr. 1000 person. I 2008 var tallet steget til ca. 4,4 millioner undersøkelser, noe som tilsvarer 811 pr. 1000 borgere. - Stigningen har nesten utelukkende kommet innen mammografi og CT. For mammografi ligger hele stigningen innenfor mammografiscreeningen, og må forventes å skyldes innføringen av landsdekkende screening. For CT ligger en del av årsaken trolig i det store fokuset på kreftbehandling og pakkeforløp, hvor CT inngår i utredning og planlegging, sier Hanne Waltenburg, souschef i Statens Institut for Strålebeskyttelse. Det later nå til at stigningen i antall undersøkelser pr. person holder på å stabilisere seg. I 2008 ble det kun utført ca. 1,5 % flere undersøkelser enn i 2007. Flere tall? Om du ønsker å studere tallene nærmere, finner du hele den danske artikkelen inkludert tabeller, i neste nummer av Hold Pusten. Hold Pusten nr 5/11 kommer ut 30. juni.