– PET er fantastisk, men ikke så fantastisk som mange tror, sa Ayca M. Løndalen på årets stråleterapikurs arrangert av Norsk Radiografforbund. Foto: Tone Stidahl
– PET er fantastisk, men ikke så fantastisk som mange tror, sa Ayca M. Løndalen på årets stråleterapikurs arrangert av Norsk Radiografforbund. Foto: Tone Stidahl

Avviser mange PET/ CT-henvisninger

– PET/CT ble lansert som en mirakelmaskin som kunne løse alle problemer innen onkologien. Nå vet vi at teknikken ikke kan brukes til alt, og at det er mange fallgruver.

Publisert Sist oppdatert
Det sa Ayca M. Løndalen, overlege i nukleærmedisin ved OUS/Radiumhospitalet. Hun var en av foreleserne på årets stråleterapikurs arrangert av Norsk Radiografforbund. – PET/CT er historiens raskest voksende bildediagnostiske modalitet. 80-90 prosent av bruken er onkologi, men den brukes også til forskning på blant annet hjerne og hjerte, fortalte hun. Innen onkologi brukes PET til flere ulike ting, som påvisning av svulster, ”staging”, terapikontroll, avgrensning av strålefelt, og for å gi en sannsynlighet for om svulsten er godartet eller ondartet. Mange fallgruver – PET har gjort at vi kan forstå kreftbehandlingen bedre. Den er blitt meget viktig for å kontrollere terapien, sa Løndalen. Hun var også opptatt av å få frem fallgruvene ved den nye metoden mange har fått stå sterk tro på. – Det kan forekomme både falske positive og falske negative svar. Enkelte krefttyper og små svulster tar for eksempel ikke opp FDG, sa hun. PET/CT er ikke anbefalt i diagnostikk av kreft i mage- og tarmsystemet. Skal ikke brukes til Løndalen ga følgende eksempler der PET ikke skal brukes: • Pasienten er redd for kreft og vil gjerne ta en PET for å utelukke dette • Har magesmerter, far døde av tykktarmskreft, vil ta PET for å se om han/hun har tarmkreft • Pasienten er trøtt og sliten, vekttap, høy senkning. Vil ta PET for å utelukke kreft • Pasienten fikk fjernet føflekkreft og vil ta PET for å finne ut om metastaser Må avvise mange – Vi får mange henvisninger vi må avvise. Vi følger de internasjonale retningslinjene. Generelt må man ha en kreftdiagnose. Unntak er suspekte lungelesjoner. Skal så alle pasienter med malign sykdom ta PET? Nei! presiserte Løndalen, og oppsummerte slik: • Kanskje i fremtiden, sammen med diagnostisk CT • Noen kreftformer tar ikke alltid opp FDG, for eksempel prostatakreft • Oftest må de gjennom en onkologisk utredning først • Har ikke kapasitet • Høy kostnad Neste stråleterapikurs blir arrangert i 2013.