Solveig Hofvind ved Kreftregisteret står bak studien, som er gjennomført sammen med amerikanske forskere. Foto:  Bartekwardziak/Fotolia
Solveig Hofvind ved Kreftregisteret står bak studien, som er gjennomført sammen med amerikanske forskere. Foto: Bartekwardziak/Fotolia

Bedre prognose med mammografi

En ny studie publisert i tidsskriftet Breast Cancer Research and Treatment, viser at norske kvinner som møter til mammografiscreening, får påvist svulster med bedre prognose enn de som ikke deltar.

Publisert Sist oppdatert
Seniorforsker Solveig Hofvind ved Kreftregisteret står bak studien, som er gjennomført sammen med amerikanske forskere. Den bygger på statistikk for norske kvinner mellom 50-69 år, som fikk påvist brystkreft i årene 1996-2007. Mindre spredning Studien viser at kvinner som ikke deltar i mammografiprogrammet, har større risiko for å få diagnostisert brystkreft med spredning til lokale lymfeknuter og fjerntliggende organer enn de som deltar. Av dem som fikk diagnostisert brystkreft etter å ha møtt til screening, hadde 29 prosent spredning av kreftceller til lymfeknuter i armhulen. Det samme var tilfelle for 38 prosent av dem som ikke møtte, og for 40 prosent av dem som ennå ikke var invitert. Flere små svulster 68 prosent av svulstene til de kvinnene som fikk diagnostisert brystkreft etter oppmøte til screening, var mindre eller lik 20 mm. For de som ikke møtte og de som ennå ikke var invitert, var andelen henholdsvis 47 prosent og 49 prosent. Blant dem som møtte til screening, var to prosent av svulstene større enn fem cm, mens andelen var henholdsvis åtte og seks prosent hos dem som ikke møtte og for dem som ikke var invitert til screening. Solveig Hofvind er tilknyttet Hold Pusten som vitenskapelig redaktør.