– Systemet skaper stor usikkerhet blant våre medlemmer i private bedrifter, sier avtroppende nestleder i Norsk Radiografforbund, Reid Andulfstad-Aarskog.
– Systemet skaper stor usikkerhet blant våre medlemmer i private bedrifter, sier avtroppende nestleder i Norsk Radiografforbund, Reid Andulfstad-Aarskog.

Bekymret for ansatte i private bedrifter

– Mange av våre medlemmer i private bedrifter vet ikke hvordan hverdagen ser ut i mer enn et par år - eller i verste fall i seks-syv måneder om gangen. Det skaper usikkerhet, sier avtroppende nestleder Reid Andulfstad-Aarskog.

Publisert Sist oppdatert
I siste utgave av Hold Pusten kan du lese at flere fagfolk frykter at systemet med radiologitjenester på anbud på sikt kan ramme kvaliteten. – Svekke kvaliteten Forbundsleder Anna Pettersen i Norsk Radiografforbund, forteller at forbundet opptatt av at tildelingene ikke må føre til monopol, som igjen kan svekke kvaliteten på tjenestene. – Dessuten er vi kritiske til prosesser der allerede etablerte aktører ikke får ny avtale, og står igjen med ubrukte lokaler og utstyr, mens nye kommer inn og må bygge opp det samme tilbudet. Det er dårlig utnyttelse av ressurser, sier Pettersen. – Må gjøres ryddig Både hun og avtroppende nestleder Reid Andulfstad-Aarskog er bekymret for NRFs medlemmer i de private bedriftene. – Mange av dem vet ikke hvordan hverdagen ser ut i mer enn et par år, eller i verste fall i 6-7 måneder om gangen. Det er klart det skaper usikkerhet, sier Andulfstad-Aarskog, som ikke er skeptisk til anbudsprosesser i seg selv: – Vi har ikke noe imot anbud, så lenge det gjennomføres på en ryddig og god måte, sier han. – En valgt praksis – Helseforetakene føler seg forpliktet til å følge et sett av regler som ingen står opp og sier at er dysfunksjonelle, sier administrerende direktør i Unilabs Norge, Tom Emil Asp. Han fortsetter: – Et argument vi ofte hører, er at vi er pålagt anbudspolitikken som følge av EØS-avtalen. Men mange EU-land har mindre strenge anbudsregler når det gjelder såkalte uprioriterte tjenester, som blant annet omfatter helse- og sosialtjenester, så dette er noe Norge har valgt å gjøre. Unilabs har avdelinger i flere land, og ifølge Asp opplever de en annen praksis i EU-land som Sverige og Danmark, – De tenker helt annerledes, og gir blant annet tildelinger for lengre perioder, sier Asp.