Foto: Fotolia
Foto: Fotolia

Bildediagnostiske retningslinjer på høring

Nye nasjonale retningslinjer for bruk av bildediagnostikk er nå ute på høring.

Publisert Sist oppdatert

Tidlig i 2011 deltok Norsk Radiografforbund på et møte i Helsedirektoratet hvor det ble lagt frem forslag om å utarbeide nasjonale retningslinjer for bruk av bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Bakgrunnen var at man mente de siste tiårenes økning av bildedannende undersøkelser hadde økt betydelig, og at mye tydet på at ikke all bruk og praksis var godt medisinsk begrunnet.

Helsedirektoratet inviterte relevante fagforeninger sammen med fagpersoner fra de regionale helseforetakene til å delta i arbeidsgruppen. Gruppen har møttes cirka én gang i måneden for sammenfatning og diskusjoner om videre fremdrift.

Anbefalingene i retningslinjen, som det har tatt arbeidsgruppen et og et halvt år å utarbeide, er nå ute på høring. De bygger på en systematisk gjennomgang og kvalitetsvurdering av relevant litteratur. Høringsfrist er satt til 12. juni, og høringsutkastet kan leses her.